domáca stránka  |  podujatia  |  Rodný kruh  |  Rodná cesta  |  vedomstvo  |  vydavateľstvo Diva  |  na Medzi   

Gazdovská obroda  |  Žiarislav   |  Bytosti  hudba  |  oznamy ohlasy  |  obrázky  |  spojenia |  Rodná cesta    

 

SLÁVNOSŤ ZIMNÉHO SLNOVRATU r.19

 

21.12.19 sobota - Hriňová - Kultúrne stredisko

 

Čas podujatia sobota 21. 12. 12.00 –24. 00 -  nedeľa 22. 12. 9. 00 – 13. 00

Podľa dávneho zvyku si pripomienieme slnovratovo-vianočný čas v duchu dávnych spôsobov a vedomstiev.

Predbežný program:

12. 00 - Otvorenie

Tvorivé dielne, Výstavy, Obrady, Hudby:  

Hlina , maľovanie, kreslenie slnovratových námetov, Vyrezávanie polosamorastov z naplaveného mäkkého dreva (deti)

Cvičenia s deťmi – 4 živly a cvičenia otcov s deťmi (vedie ŽS)

13. 00 - ZACHRÁNENÉ KROJE -  Lukáš Jurčo a Jozef Kučera  - o zachránených dávnych a zabudnutých vzoroch podpolianskych krojov – uvedenie s krátkou besedou

13. 30 - tvorivá dielňa Fujary

14. 00 -Tono Kečkár Trebuľa - otvorenie výstavy fotografií s podpolianskymi námetmi

 + Tvorivá dielňa tanca

14. 30 - Tvorivá dielňa koncovky

15 00 - Vystúpenia detí – spevy, tance...

15. 30 - Fujaristi – Michal, Veleslav, Blaho, ŽS a ďalší - otvorené javisko

16. 00 - Obrad Zimného Slnovratu – zakresanie slnovratového ohňa, obrad 4 strážcov a Starého (Gubu), obrad koláča.  Otvorenie hodovného stola - spoločná večera

16. 30 - Gajdoši

17. 00 - Vejan

18:00 - Prastrom

19. 00 - Ľudové piesne podpolianske

20. 00 - Žiarislav a Bytosti

21:30 -  Hriňovské prekvapenie

Vystavte kroj, ktorý ste zachránili

Tanečný dvor – podpoliansky tanec a novodrevné tance z ľudových prvkov

Píšťaly a fujary – vystúpenie miestnych umelcov a novodrevných hudobníkov s hovoreným vstupom o tejto hudbe.

Tvorivá dielňa koncovky a fujary – hra na bezdierovú píšťalu a fujary

Vystúpenie detí a s deťmi – hudba ľudová a novodrevná, tanec, cvičenia

Kreslenie, maľovanie a hlina – tvorivá dielňa

Možné obrady:

Tanec s Gubom – duchom Starým

Uvedenie časníka na rok 2020 

Obrad ochrany novorodeniatok

Kračúnsky obrad Zimného slnovratu

Obrad koláča svargovníka

Otvorenie hodovného stola - spoločná večera - Na novodrevných slávnostiach poskytujeme aj spoločnými silami rastlinnú stravu, i stravu od žijúcich zvierat, ako domáce mliečne výrobky, výrobky z medu a podobne. Čo sa týka nápojov, tak na hodovný stôl možno dať okrem vody a záparov, či odvarov a ovocných štiav i domácky a bezchemicky vyrobený kvasený nápoj, bez pálenej úpravy. Do obradu otvorenia hodovného stola máme pôst.

 

Gazdovská obroda: Výstava a predaj výrobkov  ľudových a novodrevných tvorcov – hudobných nástrojov, užitých a umeleckých predmetov a diel, odevov, prírodných šperkov a iných vecí.

 

NEDEĽA  22.12.19:

10.00 – 12.00  – bez poplatku

Snem pre pôvodnú kultúru

O stave kultúrnej obrody v krajine

Príprava Zhromaždenia Gazdovskej obrody

O dianí v oblasti pôdohospodárstva

O podujatiach Rodného kruhu

Iné navrhnuté okruhy

ORGANIZAČNÉ SPRÁVY:

Môžete priniesť vlastnoručné výrobky na predaj. Možno priniesť domácke dobroty (obradný koláč, medovníky, pečivko, sušené i čerstvé ovocie,...) na hodovný stôl - na spoločné pohostenie.

Zoberte si: hrnček, misku lyžicu, novodrevný (prírodný) odev alebo kroj.

Kto chce pomôcť - prípravná skupina od 11.00 - ohlásiť sa na tel: 0907 740 868

Príspevok na hudobnú časť: 10,- € dospelí / 4,- € deti/7,- € dorast.  Prípadný zisk použijeme na vedomecké vzdelávanie, pomôcky a ich výrobu.

Túto na FB si môžete dohodnúť spolujazdu

Ako sa do Hriňovej dostanete: doplníme

 

Usporadúva – o.z. Rodný kruh a Vydavateľstvo Diva  Tel. 0907 740 868, diva@ved.sk

zmeny možné

*******

 

Ak chcete dostávať OZNAMY o našich podujatiach a nových článkoch na Rodnej ceste napíšte nám na diva@ved.sk

******

Zmeny možné 

 

 

   
 

00