domáca stránka  |  podujatia  |  Rodný kruh  |  Rodná cesta  |  vedomstvo  |  vydavateľstvo Diva  |  na Medzi   

Gazdovská obroda  |  Žiarislav   |  Bytosti  hudba  |  oznamy ohlasy  |  obrázky  |  spojenia |  Rodná cesta    

 

21.-22.3.

Zhromaždenie Gazdovskej obrody r.20  

5. ročník - ZELENEČ (Dom Kultúry)

Vzdelávacie a spoločenské zhromaždenie prírodných hospodárov, gazdov v zácviku a gazdovaniu nápomocných a remeselníkov

(piatok) sobota – nedeľa: Upravené súznenie (moderovaná konferencia)

GAZDOVSKÁ OBRODA - OBNOVA PRÍRODNÉHO HOSPODÁRSTVA - Celospoločenská výzva a gazdovské desatoro

*******

Prednášky, rady, obrazové vzdelávanie, spoločenské pôsobenie.

Zhromaždenie gazdov, gazdov v príprave, gazdovaniu nápomocných, remeselníkov a hostí.

Od 9. 00:  Výstava a predaj remeselných a gazdovských výrobkov a úžitkového a novodrevného umenia. Výmena a trh semien, BURZA VRÚBLOV, odrezkov, stromčekov

Popri tom: Nájdi si svojho suseda – domy a pozemky na predaj. Dohody o spolupráci a pomoci. Objednávky z úrody.

Tvorivý program pre deti - kreslenie, maľovanie a hlina - námet - na záhradke, na poli, na pasienku, v lese.  

PREDNÁŠKY A SKÚSENOSTNÉ KRUHY:  

  Ľubomír Pastucha: Prírodné pôdohospodárstvo v podmienkach klimatickej zmeny

   Živana a ŽS: Osvojenia mláďat (adopcie) v prírodnom chove (kôz, oviec...) a ochrana pred pohryzením vemena a ošetrenie poškodených strukov

   Zuzana Beson: Danosti prostredia a najčastejšie chyby prírodných hospodárstiev

   Žiarislav a Ján Litvák: Význam prírodných hospodárstiev, samozásobovania a sveta bez vyhadzovania potravín

   Jerguš Tesák: Gazdovstvo v prírodnom biotope. Význam lesopasienkov.

   Ljubo Kudláček: Štepenie ovocných stromov

   Vlado Mieroslav Blaščák - Stavby domov zo slamy a trávy a bývanie v nich

   Marian Halmeš -  Pestovanie olejnatých rastlín prírodným spôsobom a pestovanie nenáročnejších obilnín bez chémie a s jej obmedzeným využitím

   Olejkárstvo: Výroba rastlinných výluhov (tinktúr, olejčekov), využitie v liečiteľstve

   Chovateľ a medveď: ochrana stáda, medveďom, vlkom, divými psami   a poľovníckym honom.

   Kto nám opeľuje prírodu? O včelách medonosných, divých, čmeliakoch, hmyze a vetre. 

   Koreniny z lesa, lúky a záhrady

   Burza vrúbľov a otázky štepenia ovocných stromov.

   Vlna – spracovanie a využitie ovčej vlny na Slovensku

Ďalej: - Obrad Turoňa a  obrad Koláča Gazdovskej obrody a otvorenie hodovného stola s dobrotami a pochúťkami z prírodných gazdovstiev a účastníkov

Spoločné pohostenie - prineste niečo na spoločný hodovný stôl. Na pitie bude pramenitá voda, čaje

VEČERNÁ HUDBA:

Žiarislav a Bytosti

Musicantica Slovaca

zábava, hudobní hostia

Gazdovský kruh – rozširovanie siete gazdovských staníc, Predstavovanie gazdovstiev, ponuky a objednávky, nadväzovanie priateľských a hospodárskych spojení, zoznamky, oznamy vzdelávacích stredísk a iné dôležitosti.

Nedeľný SNEM: Veci pôdohospodárske, otázky právne, miestne a celospoločenské

Ponuka pozemkov "Nájdi si svojho suseda" - Spolupráce medzi hospodármi - Rozširovanie siete Gazdovskej obrody a ich využitie - Zakladanie potravinových staníc - možnosti rozvozu a dovozu potravín - Možnosti výmeny a obchodu a iné potrebnosti a zaujímavosti - Oznamy, ponuky, zoznamka a iné...

Predajcovia a výrobcovia: Treba sa nám nahlásiť vopred, kto by chcel počas zhromaždenia predávať vlastné gazdovské, remeselné a novodrevné výrobky - zabezpečujeme stoly. Nahláste sa na diva@ved.sk (predmet GO20-predaj) Tu si prečítajte: Pravidlá predstavenia a ponuky na Gazdovskej obrode

 

Účastnícky poplatok: 

PREDPREDAJ vstupeniek:

Kto chce mať istotu, že sa mu ujde lístok na Zhromaždenie Gazdovskej obrody, môže si zabezpečiť lístok na obidva dni za zníženú cenu 19,- €. Pošlite čiastku na č.ú.: IBAN: SK 96 0900 000 000 0341 186 560  a na adresu: diva@ved.sk nám o tom napíšte – meno, koľko lístkov ste zaplatili. Pošleme vám lístok imelom a pri vstupe bude ešte menný zoznam predplatiteľov.

zmeny možné

Články a videa z predchádzajúcich ročníkov:

Video: Ľubomír Pastucha - O uskladnení zeleniny a iných plodov - Zhromaždenie Gazdovskej obrody 18

Video: Jozef Kučera - O výrobe prírodných gazdovských odevov - Gazdovská obroda 18

28.2.19 - Marcel Antal: Našiel som si miesto na Zemi  - článok

17.2.19 - MVDr. Zuzana Besson: „Nepichám injekcie, ale rozmýšľam“ - článok

11.2.19  - Jerguš Tesák so Žiarislavom o ochrane stád pred dravcami na Gazdovskej obrode 19 - článok

7.3.19 - Tanec Turoňov a Duchov predkov na Gazdovskej obrode

22.2.19 - Prezident Duch, vláda divov, snem veľkorodiny.

- Pravidlá predstavenia a ponuky na Gazdovskej obrode

- Zhromaždenie Gazdovskej obrody r.18 na Zbojskej – obrazové svedectvo

- Gazda zeme, gazda vody, gazda vzduchu, gazda ohňa - HOSPODÁRENIE VO SVETLÁCH ŽIVLOV

21.8.17 Gazdovská obroda – skupina na sieti

28.4.17 Deň Zeme s vybudeným vedomím a hudbou: Zhromaždenie za ústavnú ochranu pôdy

19.2.17 Keď stratíš zem pod nohami, už bude neskoro plakať

10.11.16 Žiarislav – Gazdovská obroda v skratke: O trvalo udržateľnom gazdovaní

GAZDOVSKÁ OBRODA V OBRAZOCH 2016 – obrazové svedectvo

Gazdovská obroda bude používať pre výrobky označenie PRÍRODNÉ

GAZDOVSKÁ OBRODA SA ZIŠLA V ZELENČI

„Dobrodružstvo“ mladých poľnohospodárov s úradmi - Obecné a mestské úrady vyžadovali na registráciu SHR vlastníctvo pôdy nad rámec zákona -

- Búrlivý ZÁUJEM O ZhromaždeniE Gazdovskej Obrody - Museli sme objednať veľkú sálu v ZELENČI

- ...Keď vytrhali s koreňmi ovocné stromy... URODÍ SA EŠTE NAŠE OVOCIE?

- ROZSIAHLA SIEŤ GAZDOV ZVÝŠI POTRAVINOVÚ BEZPEČNOSŤ

- Ku zhromaždeniu a vysielaniu Gazdovskej obrody

- Farma, či gazdovstvo?

9.10.17 Ekotrend Slovakia a Gazdovská obroda podporujú novelu zákona o nájme pozemkov

Počúvajte:

Rozved – Gazdovská obroda predstavuje – (1.) – Marek Rusiňák z Oľšavice

Rozved Gazdovská obroda predstavuje  (2.) - Gabo a Dobromila z Kolíňan

 Záznam z 5.2.16. - Gazdovská obroda na Slobodnom vysielači - TU

*******

Ak sa chcete zúčastniť prihláste sa na diva@ved.sk - predmet: Gazdovské zhromaždenie - prihláška, ďakujeme, dáme vám vedieť, či sme vašu prihlášku zaznamenali.

******

Zmeny možné