domáca stránka  |  podujatia  |  Rodný kruh  |  Rodná cesta  |  vedomstvo  |  vydavateľstvo Diva  |  na Medzi   

Gazdovská obroda  |  Žiarislav   |  Bytosti  hudba  |  oznamy ohlasy  |  obrázky  |  spojenia |  Rodná cesta    

 

Pripravované podujatia  - šírenie vítané!

14.12.18 - TRNAVA - Galéria DARY PRE DUŠU -  VNÚTORNÁ PIESEŇ - o jej význame pre ochranu duše a posilnenie cesty

Vedomecké učenie s piesňami - vedie ŽIARISLAV

Máme tu – už o týždeň – mimoriadnu prednášku s piesňami na tému „Vnútorná pieseň“ .  Nastavenie vnútornej piesne je účinný spôsob ovládania svojho vedomia a cesty. Ako pomôcky môžu poslúžiť piesne už jestvujúce. Cieľom je napomôcť sebaovládaniu v rovine duše a osobného ducha, ktorá sa prejavujú cítením, obrazotvornosťou a hudobnosťou. V tejto rovine tkvie tajomstvo vlastného nastavenie v súlade s vnútorným cítením a hodnotovým svetom precitnutého slobodného človeka, ktoré sa za bežných okolností dostáva do súkolesia obmedzujúcich ruchov. Obmedzenie vonkajších ruchov je možné práve nastavením, zosilnením a zušľachťovaním vnútornej piesne.

Vedie hudobník a muzikoterapeut Žiarislav

****

ut 18.12. - VNÚTORNÁ PIESEŇ - o jej význame pre ochranu duše a posilnenie cesty

Vedomecké učenie s piesňami - vedie ŽIARISLAV - Košice - Dobrá čajovňa - 18:00 - 20:00

****

so 22.12. Slávnosť zimného Slnovratu - Svit - Kultúrny dom Podskalka

zmeny možné

 

Vašu adresu radi pridáme na náš zoznam

a zašleme Vám správy o koncertoch a iných podujatiach.

Napíšte e-mail na diva@ved.sk predmet: OZNAMY