domáca stránka  |  podujatia  |  Rodný kruh  |  Rodná cesta  |  vedomstvo  |  vydavateľstvo Diva  |  na Medzi   

Gazdovská obroda  |  Žiarislav   |  Bytosti  hudba  |  oznamy ohlasy  |  obrázky  |  spojenia |  Rodná cesta    

 

Pripravované podujatia  - šírenie vítané!

Podujatia (koncotýždňovky) vedomeckého strediska Na Medzi a inde - vedie Žiarislav:

 

19. 6. Slávnosti Letného Slnovratu Rodného kruhu

s vedomeckým prístupom.

Stredné Slovensko, pre prihlásených, od štvrtka do nedele.

Cvičenie slnovratových spevov, obradov.

Hovory: O význame obrody pôvodnej prírodnej kultúry, O základnom vedomeckom slovníku, State duchu a duši, o vedomeckom vzdelávaní, o spoločenskom stave a o ďalšej uvedomelej činnosti.

Význam pôvodných vzorov a pravzorov, obrazcov používaných v dávnych prejavoch a vo folklóre

Spevy mužské i ženské

Cvičenia 4 živlov a koncoviek

Hudobné vystúpenie pesničkárov pri ohni prírodno

Hry – chodúle, lukostreľba, zručnosti, kreslenie obrazcov s dychom (vedomeckým spôsobom)

Prihlásiť sa môžete na diva@ved.sk predmet: Slnovrat

10.-17.7. - Tábor remesiel - Výroba píšťal a fujár, výrobky z kože a kovanie

18.-25.7. - Tábor vedomecký- O duchu a duši, nalaďovanie životných štiav, prírodné liečiteľstvo

6.-13.8. - Tábor prežitia a lukostreľby - Výroba luku a šípov, príprava ohňa, jedlo z prírody

14.-22.8. - Detský tábor - Piesne o zvieratách, spoznávanie divých a domácich zvierat, lesné hry, skrýše a zručnosti na prežitie

21.8. - VATRA - novodrevný festival, dožínkový spln

Viacej k táborom a Vatre TU

Snímky z minulých táborov a ďalšie správy TU

zmeny možné

Vašu adresu radi pridáme na náš zoznam

a zašleme Vám správy o koncertoch a iných podujatiach.

Napíšte e-mail na diva@ved.sk predmet: OZNAMY