domáca stránka  |  podujatia  |  Rodný kruh  |  Rodná cesta  |  vedomstvo  |  vydavateľstvo Diva  |  na Medzi   

Gazdovská obroda  |  Žiarislav   |  Bytosti  hudba  |  oznamy ohlasy  |  obrázky  |  spojenia |  Rodná cesta    

 

Pripravované podujatia  - šírenie vítané!

 

Ak chcete dostávať OZNAMY o našich podujatiach a nových článkoch na Rodnej ceste napíšte nám na diva@ved.sk, predmet OZNAMY

*****

1.12. - Žiarislav - hovory a piesne - Košice - Harmónia centrum

a

2. - 3.12. - Celostné vedomecké vzdelávanie - AKO  PRACOVAŤ S DEŤMI V PREDŠKOLSKOM VEKU A S PRVÁKMI VEDOMECKÝM SPôSOBOM

 - Košice - Harmónia centrum

Na vedomecké vzdelávanie sa treba prihlásiť poslaním prihlášky na diva@ved.sk:

Prihláška doc /Prihláška pdf

a zaplatením zálohy 20,-€ (viď prihláška)

FB udalosť

*******

16.12. r.17 – Slávnosti ZIMNÉHO SLNOVRATU - Svit - kultúrny dom Podskalka

******

Pripravujeme vydanie Knihy: Žiarislav „Na Vrchárskom chodníku“

Každodenný zázrak - z pripravovanej knihy "Na vrchárskom chodníku"

*****

Zmeny možné 

Vašu adresu radi pridáme na náš zoznam

a zašleme Vám správy o koncertoch a iných podujatiach.

Napíšte e-mail na diva@ved.sk predmet: OZNAMY