domáca stránka  |  podujatia  |  Rodný kruh  |  Rodná cesta  |  vedomstvo  |  vydavateľstvo Diva  |  na Medzi   

Gazdovská obroda  |  Žiarislav   |  Bytosti  hudba  |  oznamy ohlasy  |  obrázky  |  spojenia |  Rodná cesta    

 

Pripravované podujatia  - šírenie vítané!

 

Ak chcete dostávať OZNAMY o našich podujatiach a nových článkoch na Rodnej ceste napíšte nám na diva@ved.sk, predmet OZNAMY

*****

13.9.17 - Rodná cesta na Slobodnom vysielači - Žiarislav a Boris

RODNÁ CESTA: O Dorozumievaní a o príčinách nedorozumenia

MESIAC V KRUHU:

Európske jadro

Hanobenie politických a náboženských symbolov

O odhadoch budúceho vývoja v Európe

Odpovede na otázky

*****

 

Pripravujeme vydanie Knihy: Žiarislav „Na Vrchárskom chodníku“

Každodenný zázrak - z pripravovanej knihy "Na vrchárskom chodníku"

*****

22.-23.12. r17 – Slávnosti ZIMNÉHO SLNOVRATU

 

Zmeny možné 

Vašu adresu radi pridáme na náš zoznam

a zašleme Vám správy o koncertoch a iných podujatiach.

Napíšte e-mail na diva@ved.sk predmet: OZNAMY