domáca stránka  |  podujatia  |  Rodný kruh  |  Rodná cesta  |  vedomstvo  |  vydavateľstvo Diva  |  na Medzi   

Gazdovská obroda  |  Žiarislav   |  Bytosti  hudba  |  oznamy ohlasy  |  obrázky  |  spojenia |  Rodná cesta    

 

Pripravované podujatia  - šírenie vítané!

26. – 28.4.19 – Pôdohospodárstvo – "VYTVOR SI SVOJ RAJ" – vedomecké vzdelávanie – s vedomeckými vsuvkami do vzdelávania detí a dospelých, napríklad – možné prepojenie pôdohospodárstva s filozofiou, dejinami, duchom, vlastivedou, prvoukou, biológiou, chémiou, atď. Budeme pracovať, rozjímať, uvažovať, aj si zahráme a zaspievame. 

Máme tu podrobný rozpis našej koncotýždňovky zameranej na pôdohospodárstvo "UROB SI SVOJ RAJ". Popri tom všetkom, čo vnímame ako nedobré na Zemi, je možná cesta prírodného života. V čiastočnej alebo plnšej potravinovej sebestačnosti, v stave potravinovej bezpečnosti, vo vedomom prístupe k Zemi, živlom, silám, bez ktorých by nás tu nebolo, k rastlinám a živočíštvu. Nebude to len teória, ale ukážeme si na pozemku záhrad a sadu o rozlohe 1 hektára, ako možno siať a sadiť rastliny jednoročné i kríky a stromy, ako ich možno rozmnožovať, i z vlastnej škôlky, hospodáriť so zemou a vodou i tam, kde by to málokto čakal. I v strmších častiach našej svätej zeme. O to ľahšie to bude na rovinkách. Zídeme sa o pár dní. Chvála za dary z čistého zdroja. Živa!

prihláška TU

****

17.5.19 - Žiarislav - hovory a piesne - Prechodové obrady mužov, chlapcov a žien, dievčat - TRNAVA - 18.00 - Galéria Dary pre dušu, Štefánikova 5, 1. poschodie, pasáž Aurora

****

18.5.19 - Žiarislav - Allfest - LITOMĚŘICE - ČR - 9:30 - mužská zóna, 15:30 - atrium koncert s Dobyradom, 19:30 - Modrý sál  - hovory

****

24. – 26.5.19 – Obrady a užité vedomectvo – vedomecké vzdelávanie – A vedomectvo ako spoločenské liečiteľstvo na Zemi.

****

21. – 23.6. 19  – Oslavy Letného Slnovratu

 ****

LETNÉ TÁBORY pre dospelých a dorastajúcich aj deti v sprievode s dospelým

vedie Žiarislav s priateľmi vo vedomeckom stredisku Na Medzi

5.7. – 12.7.19 Tábor prežitia a remesiel

13.7. – 20.7.19 – Vedomecký tábor

10.8. – 17.8.19 – Umelecký tábor

 

 

zmeny možné

 

Vašu adresu radi pridáme na náš zoznam

a zašleme Vám správy o koncertoch a iných podujatiach.

Napíšte e-mail na diva@ved.sk predmet: OZNAMY