domáca stránka  podujatia  |  časník  |  Rodný kruh  |  Rodná cestavedomstvo  |  vydavateľstvo Diva  |  na Medzi    Žiarislav hudba  |  výzvy  |  oznamy  |  obrázky  |  video  |  spojenia  |   English pages    

 

 

Stredisko Na Medzi robí verejno-prospešnú činnosť zameranú na vzdelávanie, rozvoj rodnej kultúry, prírodného života, remesiel a u vedomstva (pôvodného prírodného duchovna). 

Usporadúvajú sa tu letné tábory, dielne a  víkendovky. 

 

Stredisku Na Medzi sa dá pomôcť

- podporou chovu koní (seno)

- podporou táborov (vybavenie a iné)

 

 

domáca stránka  podujatia  |  hudba   |  články  |  obrázky  |  spojenia  |  Rodná cesta (časopis na sieti) | Cesta koncovky