časopis na obrodu rodnej kultúry, prírodného života a duchovna

hlavná strana

 

Mnoho božských mien

úryvok z knihy Návrat Slovenov v Duchu a slove                              Miro Žiarislav Švický píše

20.1.15

Podobné články:

DEDIČI, NIE POHANIA! - úryvok z 2.vydania knihy (v prvom vydaní pod názvom "Žiadny pohania")

O ŽENÁCH V PôVODNOM DUCHOVNE - úryvok z 2.vydania knihy (v kapitole "Div, divy, Boh, božstvá...")

NOVÝ NÁKLAD Žiarislavovej knihy Návrat slovenov pre vedecké a školské použitie

Vysvetlivky k Návratu Slovenov v duchu a slove - z 2.vydania knihy

viacej ku knihe TU

 hlavná strana