časopis na obrodu rodnej kultúry, prírodného života a duchovna

hlavná strana

 

Prečo Slovenov?      

Z  knihy "Návrat Slovenov v duchu a slove"

alebo: Ako označovať obyvateľov Slovenska z obdobia 9. storočia?                Žiarislav píše:

29.1.2016

 

Stále neutíchajú odborné aj iné úvahy a prekárky o tom, ako označovať našich predkov - naddunajských Slovanov - Slovenov na našom území z obdobia (Veľkej) Moravy, ale i z obdobia pred mojmírovskou (moravskou) vládou. Preto uverejňujeme tento výňatok zo Žiarislavovej knihy.

 

podobné články:

30.7.15 AKO ARCHEOLÓG VYVRÁTIL SVOJHO SLAMENÉHO PANÁKA

22.8.14  NÁVRAT Návratu Slovenov - recenzia knihy Návrat Slovenov v duchu a slove - Bohdan Dobroslav Ulašin píše

DEDIČI, NIE POHANIA! - úryvok z 2.vydania knihy (v prvom vydaní pod názvom "Žiadny pohania")

O ŽENÁCH V PôVODNOM DUCHOVNE - úryvok z 2.vydania knihy (v kapitole "Div, divy, Boh, božstvá...")

Vysvetlivky k Návratu Slovenov v duchu a slove - z 2.vydania knihy

 

 

 

 

 

 

hlavná stana