časopis na obrodu rodnej kultúry, prírodného života a duchovna

hlavná strana

 

Slávnosti Zimného Slnovratu 2015                          obrazové svedectvo

v znamení nového svitu                         Slová a snímky: Vidimír a Ladomíra, rc

1.1.16

Zimný Slnovrat Rodného kruhu a hostí  v Podskalke pri Svite bol jedinečnou udalosťou. Boli na ňom Tvorivé dielne, ako Žiarislavova Cesta koncovky a čarospevy,  Radoš zo Spišského  ohňa viedol  za živej hudby hudobnkov z Bytostí spišský tanec  „Kolečko“, Vlkoslav zo šermiarskej skupiny Kolovrat viedol hovory a ukážky zo slovanského historického šermu. Gazdovská obroda zaplnila rad stolov s umeleckými a úžitkovými výrobkami z pôvodnej kultúry. Medzi prvými bol obrad ochrany novorodeniatok, ktoré priniesli rodičia. Obrad „Vidíte ma spoza tohto koláča?“ a obetovanie z hodovného rohu otvorili obradový stôl s doma pripravenými, alebo aj doma vypestovanými jedlami a nápojmi. Prítomní sa potešili novým časníkom – kalendárom na rok 16 s pôvodnými sviatkami a menami. Od večera do nadrána hrala hudba: Svetlan, Horana, Žiarislav a Bytosti, Vejan, Kvetana Svetlana , Prastrom a aj ľudové a novodrevné piesne z hrdiel prípravnej skupiny a účastníkov, ktorých nebolo menej, ako 120. Na stretnutí vystúpila aj Zuzana Homolová z gazdovského združenia Ekotrend a v závere stretnutia, v nedeľu, došlo k dohode o súčinnosti s Gazdovskou obrodou Rodného kruhu. V Rodnom kruhu v nedeľu predstavil Žiarislav priemet jarnej výpravy , ktorá pôjde cez krajinu Lužických Srbov a svätoháje Polabských Slovanov až na Rujanu a okrem koncertu v nemeckom Lužickom Srbsku výprava vyvrcholí natáčaním obradu pre film o Polabských Slovanoch. Slnovrat bol plný udalostí, radosti a priateľských stretnutí.

Vidimír: Veľmi ma oslovili hovory pred obradným zapálením ohňa. Hovoril  Žiarislav – hlavný obradník,  bolo to umocnené hudbou, ktorá išla v obraze. Hovory boli o duchovnej podstate Slnovratu, je to v čase, keď sa deň začína predlžovať a nie skracovať, je to o vítaní Slnka, o vítaní Slnka v nás, aby v tom, kto ten obrad robí, naozaj vyšlo Slnko, nejaká radosť pred zimou. Slnko ako duchovná sila.  Kým Žiarislav hovoril, Desana, Bohumer a Jozef hrali jemne na čelá a husle nápev piesne „Chvála ti za svetlo, hrejivé Slnko, hej“. Žiarislav medzi  vetami sa pridal na píšťalu a potom pokračoval, keď dohovoril, pridal sa do piesne a spievali sme ju všetci.

Ďalší veľmi silný okamih bolo učenie divotancov, keď dosť veľa ľudí išlo do kruhu, keď sme potrebovali urobiť až dva kruhy – na tom mieste, kde sa tancovali, v tom bola sila.

Veľmi silný zážitok bol, keď po obrade ochrany novorodeniatka malá Jarmilka bola celý čas nekľudná, plakala tam, mama ju nevedela utíšiť a v tom sa začala obrad piesňou - všetci ľudia prístojaci spievali obradnú pesničku „Ochraňuj ju živa“, Jarmilka sa upokojila a odvtedy už neplakala

Ďalšia veľmi silná chvíľa bola Divotancovačka, ktorá sa strhla počas koncertu Žiarislav a Bytosti. Dosť ma prekvapilo že aj napriek vyčerpavajucemu pracovnému týždňu, ktoré začínal šnúrou a končil šnúrou, som zvládal odzemky dosť husto.

Ešte veľmi silná chvíľa, dobrý pocit, do značnej miery pocit vychádzajúceho  slnka, bolo stretnutie pracovné so Žiarislava so Zuzanou Homolovou a Andreou Ducárovou, bolo to také prepojenie Gazdovskej obrody, na ktorú sme sa začali sústrediť počas tohto leta a počas rôznych festivalov. Prišlo mi to ako prepojenie so skutočnými ľuďmi, ktorí gazdujú a pracujú na dedinách a usadlostiach, ako sa to prepájalo s užitým vedomectvom.

Ladomíra: pre mňa bol silný zážitok tá hudba okolo nás, keď sa začala obradná pieseň Ochraňuj ju živa. Stála som s dieťaťom, so Zorimírom na rukách,  uprostred toho zvuku, to bolo nádherné. Tá sila - to bolo ako vo vnútri v tom zvuku , akoby sme boli vo zvone, tie alikvóty.

Páčila sa mi tá štruktúra Slnovratu, že to malo spád, že to malo začiatok, kreslenie svárg, šerm bol navyše, vystúpenie Zuzany Homolovej, rôznorodosť, obrady.

Koncert Žiarislav a Bytosti bol úžasný, roztancoval sa a rozdivočil aj jeden východoslovenský gazda, ktorého som nikdy takto tancovať vo vytržení nevidela. Živa bola úžasná na tomto koncerte.

Radosť som mala zo stretnutí so známymi tvárami, že aj keď sa nestihneme so všetkými porozprávať, že tam sú, že ich môžem vidieť a pozdraviť.

Pre mňa bolo krásne, že keď sa otvoril obrad koláča a otvoril sa obradný hodovný stôl, čo bol vlastne rad stolov pri jednej stene sály, tak bol plný, boli tam domáce chleby, domáce koláče, domáce perníky... bolo toho veľa a boli to dobrotky, mňam mňam, bol tam paprikáš,....nátierky z Medze, bol to jeden z najlepších Slnovratov, aké si pamätám.

 

Živý slnovratový oheň vykresaný ocieľkou

 

Zuzana Homolová – čestný hosť z Ekotrendu prehovorila pred Gazdovskou obrodou

 

Svargy kreslili deti aj dospelí

 

Svargové obrady Cesty koncovky

 

Vlkoslav z Kolovratu vysvetľoval niečo zo slovanského šermu

Zo Spišského ohňa vzišiel tanec Kolečko.

Radoš vie to 

 

Priatelia sa zišli

 

Vlkoslav dohliada na posledné okamihy pôstu

Hudobníci hudú: Rodan z Prastromu, Vejan a Timea

Chystá sa obrad novorodeniatok

Žiarislav hovorí o duchovnom slnovrate

Horana a syn posilnení o Čarada

Žiarislav a Bytosti

 

V Bytostiach pribudol Jozef Nosáľ s husľami

Desana hrá nielen na basgitaru a gitaru, ale aj na čelo

 

Hudba sa stupňuje husľovkami  - Žiarislav a Bytosti vytasili nejednu novú pieseň

 

Poslucháči spievajú novodrevné hity

a dostávajú sa do varu

 

Jak ide druhá sloha?

Jeden zo spevákov slnovratovej noci

 

Vejan s Timeou a nevideným Bohumerom

 

Kvetana Svetlana s osobitým novodrevným prejavom

Podobné články:

 hlavná strana