časopis na obrodu rodnej kultúry, prírodného života a duchovna

hlavná strana

 

Vítame podporu Žiarislavovho diela rozjímaní, duchovného naladenia a sebaovládania

CHYSTÁME KNIHU ČARO PRÍRODY

13.2.15

Čaro prírody je tretia Žiarislavova kniha, prvé vydanie bolo v roku 1999. Predstavuje základný článok z jeho reťazca nadväzujúcich spôsobov duchovného zladenia a sebaovládania. Kniha je vlastne súborom krátkych rozjímaní, cvičení, sústredení, ktoré   sú zoradené do prirodzených okruhov. Ako celok sa dá využiť na duchovno – duševnú očistu, vyladenie, samoliečbu a naplnenie. V úvode sú základné rozjímania na precitnutie v žive a Všehomíre, nasledujú dychové cvičenia a práca so základnými telovými prameňmi živy. Širší celok tvoria rozjímania 4 živlov – zeme, vody, vzduchu a ohňa.

Rozjímania prírodého kruhu, kruhu roka, spojenie si silou nebeských telies (Slnko, Mesiac), splývanie s lesom, rozjímania pri stromoch, ale aj rozjímania pri prímaní živy zo stravy a rozjímania v prirodzenej pohybovosti (tance). V závere knihy sú rozjímania na súlad so základnými silovými zložkami – silami Všehomíra, ktoré v staroslovanskej dobe predkovia vnímali ako svätosti. Knihu pripravujeme do 2. vydania po tom, ako ju už veľa rokov žiadajú záujemcovia. Kniha bude v podobe zúženého formátu A-5, ktorý sa vmestí do vrecka, v počte strán okolo 200.

Aj keď je táto kniha hlavne užitou duchovnou vedou v odbore „rozjímania“, niektorí oceňujú aj jej literárnu hodnotu. Výňatok z knihy bol uverejnený v antológii slovenskej duchovnej poézie Stratená v ľaliách* (str.105)

- RC -

Tí, ktorí chcú podporiť vydanie Žiarislavovej knihy, opäť vydanej jeho nákladom, môžu na to poslať obeživo priamo na číslo účtu: 0341641930/0900 Sl.sporiťeľňa (BIC: GIBASKBX, IBAN: SK 500 9 000 000 000 341 641 930). Druhý spôsob je venovanie 2 percent z daní - v tom prípade je na to, aby sa prostriedky dostali k nám, nutne poslať správu...

* Ján Litvák, Robert Bielik a kol.autorov, Stratená v ľaliách - antológia slovenskej duchovnej poézie, Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov, Bratislava

foto: Ladomíra

 hlavná strana