časopis na obrodu rodnej kultúry, prírodného života a duchovna

hlavná strana

 

Bude nás do 200? Konferencia, snem a divotancovačka, Turoň, misky a štúdio

Búrlivý záujem o ZhromaždeniE Gazdovskej Obrody

Museli sme objednať veľkú sálu v ZELENČI

17.2.16

K včerajšiemu dňu sa na Zhromaždenie Gazdovskej obrody prihlásilo 150 ľudí a každým dňom pribúdajú ďalší. Pričom stále niektorí nevedia, že sa treba prihlásiť, takže počet určite narastie. Preto aby sme nemuseli nikomu odriecť účasť, dohodli sme omnoho väčší priestor tesne pri Trnave – kultúrny dom v obci Zeleneč, ktorý je známy veľkými podujatiami. Spolu s narastajúcim záujmom sme zabezpečili v spolupráci s priateľmi nielen väčší priestor na sobotné Zhromaždenie Gazdovskej obrody, ktorá má povahu konferencie,  ale sme aj rozšírili večerné hudobné vystúpenia. Budú hrať zostavy, v ktorých hrajú gazdovia: Dominik N-3O Varchola, Žiarislav a Bytosti a Vrbovské Vŕby.

Navyše sme dohodli priestor kultúrneho domu aj na nedeľu.

Práve v nedeľu, ktorá bude mať povahu snemu,  budeme mať dosť priestoru na rozľahlé okruhy, ktoré chcú členovia Gazdovskej obrody vo veľkom kruhu riešiť, ako – ponuka pozemkov podľa kľúča „Nájdi si svojho suseda“, spolupráce medzi hospodármi, médiá Gazdovskej obrody, možnosti rozvozu a dovozu potravín od hospodárov k hospodárom a aj k iným spotrebiteľom, možnosti výmeny a obchodu a iné zaujímavosti. Na nedeľnom sneme „Gazdovská veča“,  preberieme aj spôsoby práce Gazdovskej obrody a možné osobné a spoločenské pôsobenie.

Mimo spomínaných vecí sme dohodli živú a bezmäsitú stravu, ktorú si priamo v kultúrnom dome môžu u osvedčených pripravovateľov dobrôt prítomní zakúpiť. Keďže v Zelenči nie je toľko obchodov a reštaurácii, ako v pôvodne plánovanej susednej Trnave. Platí pritom stále, že večer v čase obradu Turoňa, to je tiež gazdovská novinka, aby sme mali úrodu jak sa patrí, otvoríme hodovný stôl na ktorý môže každý gazda, či priateľ prírodného hospodárstva vyložiť plody svojho hospodárstva, či iné vhodné pochutiny. Aby sme neplytvali umelohmotnými taniermi a pohármi, vezmeme si kto môže podľa nášho dobrého zvyku svoj pohár, misku a lyžicu.

Kto má novodrevný odev alebo kroj, nech ho nenechá ležať doma v skrini. Ukážme aj povahou nášho odevu, že sme bytosti prírodného a prirodzeného cítenia. Nie je to ale podmienkou vstupu.

V sobotu a aj v nedeľu bude, ako sme už sľúbili, trh semien, plodov, výrobkov a iných vecí súvisiacich s prírodným hospodárením, remeslami a našou pôvodnou kultúrou.

Zakladáme štúdio pre rozhlas a rozvid Rodná cesta – Gazdovská obroda. Kto ho chce podporiť, môže.

Niektoré sobotné prednášky budeme nahrávať pre účely nášho vzdelávania.

Hľadáme ešte pomocníkov a uvádzača (konferenciérka, konferenciér) – 0907 740 868.

Niektorí sa pýtali, či je Gazdovská obroda aj pre ľudí z Čiech a Moravy. Odpoveď znie – určite áno, aj z poza Moravy sa sem chystajú naši priatelia a niet dôvodu, prečo by nemohli prísť aj z iných krajín.

-RC-

snímka:  LM

20.2.16 - Zhromaždenie Gazdovskej obrody - Kultúrny dom - ZELENEČ - POZOR ZMENA MIESTA + približný časový rozvrh

Tu na facebooku si môžete dohovoriť spolujazdu, môžete pripomínkovať program a gazdovskú výzvu (viď dole) a pýtať sa na veci...

DOTAZNÍK GAZDOVSKEJ OBRODY PDF, DOC

Plagát TU (Pdf)

 

- ROZSIAHLA SIEŤ GAZDOV ZVÝŠI POTRAVINOVÚ BEZPEČNOSŤ

- GAZDOVSKÁ OBRODA - OBNOVA PRÍRODNÉHO HOSPODÁRSTVA - Celospoločenská výzva a gazdovské desatoro

 

- Ku zhromaždeniu a vysielaniu Gazdovskej obrody

- Farma, či gazdovstvo?

- Gazda zeme, gazda vody, gazda vzduchu, gazda ohňa - HOSPODÁRENIE VO SVETLÁCH ŽIVLOV

 

 hlavná strana