časopis na obrodu rodnej kultúry, prírodného života a duchovna

hlavná strana

 

Ku zhromaždeniu a vysielaniu Gazdovskej obrody

Drahí priatelia, priaznivci prírodného hospodárstva!

26.1.16

Gazdovská obroda bola dodnes len malou podstránkou na našej stránke, s malým množstvom článkov, avšak so slušnou návštevnosťou. V budúcich mesiacoch sa to zmení, podstránka Gazdovská obroda na novej stránke Rodná cesta bude rozšírená do šírky, hĺbky aj výšky, aj o zvukové vysielanie reťazca s týmto názvom a budú pribúdať články o spôsoboch práce, ale hlavne o vlastnom gazdovaní a tiež o základnom remeselníctve, bez ktorého by sa gazdovanie ťažko zaobišlo.
 

 

O tom a o inom bude reč na prvom zhromaždení Gazdovskej obrody, ktoré bude 20. 2. r. 16. v Trnave.

Hneď na úvod by bolo dobre poznamenať toľko, že stretnutie pripravujeme svojpomocnými prostriedkami bez grantov. Vyhýbame sa módnym trendom, ktoré sú často viac formálne, menej úžitkové a závislé na vonkajších podporách. V gazdovskej obrode uprednostňujeme náš prirodzený spôsob a slovník a nestaviame na módnych spôsoboch teoretického náznakového hospodárstva, snažíme sa o účelové hospodárenie vedúce k jasným a osvedčeným  výsledkom a väčšej sebestačnosti.

Trnavské stretnutie bude teda koncom obdobia rastlinného pokoja, keď gazdovia ešte nemajú plné ruky práce. Výmena a trh semien a hlavne prednášky s premietaním azda povzbudia nejedného záujemcu o prírodné hospodárenie k tomu, aby včas zasial, zaštepil, zasadil, presadil alebo aj pripravil nové políčko, či nové hriady. Zároveň prizývame aj prírodné remeslá, bez ktorých by gazdovanie bolo ťažko uskutočniteľné. Keďže remeselníci majú mnohé cechy, spolky a pôsobiská, na rozdiel od drobných gazdov, v tejto dobe dávame silu do prírodného hospodárenia, ktoré je z viacerých dôvodov ohrozené.

Na stretnutí povieme aj o celoročných podujatiach, ktoré pripravujeme priamo vo veci Gazdovskej obrody, alebo bude na nich gazdovská obroda pridružená.

Takže – ak vás to oslovilo, neváhajte a zajednajte si svoje miesto, pretože už teraz sa hlásia záujemcovia a miesto je tak pre stovku ľudí.

Čítajte program Zhromaždenia gazdovskej obrody:

20.2.16 - Zhromaždenie Gazdovskej obrody – Trnava Kalokagátia - program

GAZDOVSKÁ OBRODA - OBNOVA PRÍRODNÉHO HOSPODÁRSTVA - Celospoločenská výzva a gazdovské desatoro

Farma, či gazdovstvo?

 hlavná strana