časopis na obrodu rodnej kultúry, prírodného života a duchovna

hlavná strana

 

Gazda nie je drobný, ale základný hospodár v zdravej spoločnosti.

ROZSIAHLA SIEŤ GAZDOV ZVÝŠI POTRAVINOVÚ BEZPEČNOSŤ.

Žiarislav píše

2.2.16

Niektorí hovoria o gazdoch ako o drobných farmároch. Takéto vyjadrovanie nie je jadrové. Dobrý gazda môže byť aj na neveľkom statku „veľkým“ hospodárom, teda nie telesne, ale šikovnosťou, zručnosťou, vnímavosťou, vytrvalosťou, znalosťami, prístupom a podobne. A teda označovať ho ako drobného by nebolo správne. Hospodár, ktorý čiastočne, alebo plne živí seba alebo svoju rodinu, blízkych, či napomáha zabezpečiť iné okolie, taký hospodár je základným gazdom.

Základňa takýchto gazdov môže v krajine zabezpečovať aspoň nejaký základ možnej potravinovej dostatočnosti , za bežných okolností pre ľudí s nárokmi na zdravú stravu, ktorých nie je síce zatiaľ veľa, ale ich počet sa zvyšuje . A v možnej núdzi  takáto sieť základných gazdov môže prispievať aspoň k akej-takej potravinovej bezpečnosti.

Pisateľ bol v 90. rokoch v Osjeku a Slavónii, keď tam bola vojna. Mesto Osjek bolo silne poškodené a obyvatelia žili v núdzi. Slavónia je oblasť na severe Chorvátska a Srbska, kde sú desiatky slovenských dedín. V gazdovských dedinách síce odviedli mladých mužov, avšak tieto dediny prežívali núdzový stav v pomernej hojnosti a pomáhali aj svojmu okoliu. Pravdaže, nechystáme sa na vojnový stav. Ale núdza môže byť aj iného druhu. Niekedy sa dejú živelné nerovnováhy. Alebo napríklad – v supermarketoch je síce mnoho v rôznych výrobkov, ale veľká časť z nich je len poskladaná z niekoľkých základných surovín vypestovaných s pomocou tvrdej chémie na génovo manipulovaných poliach... Niektorí tvrdia, že v euro-americkom svete sú potraviny a hlavne semená v područí jednej, dnes už dosť známej páky, ktorá má pod kontrolou veľkú časť odrôd sveta, ich pestovanie  a vyrába z nich upravené patentované novotvary, ktoré vtláča vydieraným farmárom... Ak by takáto, alebo podobná páka silnela a došlo by k sústrenému trhovému vydieraniu, krajina, ktorá by  bola tomuto vystavená, by nebola tak zraniteľná, keby mala rozsiahlejšiu sieť základných gazdov, teda hospodárov, ktorý sú viac, či menej samoživiteľní  a v prípade potreby sa môže uchované prírodné hospodárstvo pomerne rýchlo šíriť. Hlavne ak máme aj semená a štepy starých, prírodných odrôd... Samozrejme, sieť gazdov sa nesnaží nahradiť "štátne" hospodárstvo, ktoré sa podriadilo globálnemu, ale môže ho vhodne doplniť v prospech zdravia a potravinovej dostatočnosti. Isteže dôležité sú aj prírodné (ekologické) prínosy základného gazdovania, ktoré zaťažuje prírodné prostredie len v najnevyhnutnejšej miere, keďže používa najmenej chémie a umiestňuje výrobky v blízkosti ich vzniku alebo tak, aby dohodnutý dovoz prebiehal vrámci už tak, či tak jestvujúcich trás.

Na to, aby sme mohli v krajine budovať gazdovskú sieť, veľa netreba. Potrebujeme vedomé duševné nabudenie. Aspôsob spájania – komunikácie, teda spravodajstvo – médium. Toto budujeme. Volá sa to Gazdovská obroda s jestvujúcim priestorom na Rodnej ceste, ktorý sa v budúcich týždňoch znásobí v pripravovaných väčších rozmeroch. Na tejto stránke bude aj náš rozhlas a rozvid zameraný na vzdelávanie a prepojenie sieti gazdov, gazdov v príprave a gazdovaniu nápomocných.

Každý, kto má záujem o činnosť v tejto ušľachtilej a potrebnej veci, nech vypíše dotazník Gazdovskej obrody a pošle nám ho. Ak podľa dotazníka o to stojí, bude zaradený do našej sieti, ktorá bude v budúcich týždňoch na našej stránke znásobená.

Každý deň sa nám hlásia noví gazdovia na Zhromaždenie gazdovskej obrody chystanej v Trnave. Nestihli sme zatiaľ všetkým odpovedať, ale kto si objednal miesto, má ho objednané.

Šírte správy o našich veciach!

Chvála.

Podobné články:

DOTAZNÍK GAZDOVSKEJ OBRODY PDF, DOC

5.2.16 - Gazdovská obroda na Slobodnom vysielaci -   Žiarislav a Boris - mimoriadná relácia - medzi 17 - 20 hod.

20.2.16 - Zhromaždenie Gazdovskej obrody – Trnava

Ku zhromaždeniu a vysielaniu Gazdovskej obrody

GAZDOVSKÁ OBRODA - OBNOVA PRÍRODNÉHO HOSPODÁRSTVA - Celospoločenská výzva a gazdovské desatoro

Farma, či gazdovstvo?

 

 

 hlavná strana