časopis na obrodu rodnej kultúry, prírodného života a duchovna

hlavná strana

 

KROJOVKA: staronový spôsob zábavy                                             píše -slav-

26.1.16

 

 

Začali sme robiť krojovú zábavu v rámci osláv folklórneho súboru Jabloň (z Pohronskej Polhory) pred siedmimi rokmi a teraz je to siedmy krát“, hovorí Tereza Falťanová, usporiadateľka krojovej zábavy, ktorá bola pred rokmi z Polhory presťahovaná od Pohronskej polhory smerom na Tisovec -  na Zbojské. Zbojské pojalo dve stovky účastníkov, vďaka veľkej sále, vlastne ozrutnej zrubovej stavbe, ktorá slúži aj ako reštaurácia s penziónmi na poschodí. Tento nárast záujemcov ale aj tak bol obmedzený počtom vstupeniek.  Oproti minulým rokom badateľne vzrástol nielen počet účastníkov, ale aj použitie krojov – na rozdiel od prvých ročníkov boli v podstate v krojoch všetci, vedúci zariadenia samozrejme taktiež. Tereza k tomu dodáva: „A nielen to, spočiatku si ľudia kroje požičiavali, teraz sa viac snažia získať a udržiavať svoje kroje“.

 

 Najväčšej obľube sa tešili  horehronské piesne, keďže polhorská dolina je práve na východ od Brezna a i keď nie je priamo na Hrone, ráta sa k tejto oblasti. Až do rána zneli, čo zneli, hučali ľudové piesní z celého Slovenska. Hrali samozrejme domáci hráči, ako Jabloň, Kučeravý javor, Buchajtramka, ale i hostia, ako Pakora zasahujúca spôsobom hry až na Balkán, tiež hostia z Ruska – Volnij Don a Kačurienky (ich hostia zo Slovenska) a mnohí iní. Ľudovedná, teda folkloristická zábava to bola ozajstná – hral každý, kto vedel a chcel a spieval a tancoval podobne.

 

Ak pred rokmi mali mnohí s krojom ťažkosť, dnes to tak nebolo. Svet je veľký a rôzny, ale čo sa týka tohto podujatia, ľudová kultúra naozaj žije. A niečo sa deje – v minulom roku bola prvá krojová zábava aj v Senici a od Goralov hlásia, že i tam sa už niečo podobné deje. Žeby nové smerovanie ľudovej kultúry? A teda – kroj nielen na pódiu. Zapamätajte si, priatelia, tento trend sa volá „krojovka“.

 

snímky: Peter Fehér

Podobné články:

11.2.13 Hore hájom bežala, sukienka jej horela... KROJOVÁ ZÁBAVA JAK VYŠITÁ

10.2.14 Z krojovej zábavy na Pohronskej Polhore  Fotí a píše Blaho

28.6.14 SLNOVRAT 2014 - obrazová reportáž

7.6.12 AJ NETRENDY BY MOHLO BYŤ TRENDY, ALE NIE JE TO TRENDY

 

 hlavná strana