časopis na obrodu rodnej kultúry, prírodného života a duchovna

hlavná strana

 

Príprava obradov - predaj pôdy cudzincom - domáca škola - tvorivé dielne koncovky, bubnov, spevov, masiek, vedomeckého kreslenia - koncerty

PERÚNOVE DNI 2014 - Banská Bystrica - program

4.2.2014

14. - 16.2.14 - Komunitné centrum Sásová (Tatranská 10 - budova bývalej ZŠ)

PLAGAT

Teraz, na Hromničných dňoch, pripravíme spustenie nášho spoločného chodu, a zistíme, do čoho sa pustíme hneď a teraz, a čo necháme na inokedy, alebo na iných. Hlavný deň bude sobota.

Piatok 14.2.14

Od 1800

V piatok večer budeme spievať, hrať obradným spôsobom a chystať aj obrad.

Niektorí ešte budú len na ceste, nevadí.

Sobota 15.2.14

800  divotancová rozcvička,  postupnosť výuky (systematika)  Divotancov,  základný prístup a využitie

900  raňajky

930  Tvorivá dielňa: Cesta koncovky - píšťaly, fujara  – úvod, ako viesť hodinu,  použitie fujary - vedie ŽIARISLAV

1100  Správy a hovory o možnostiach domáceho vzdelávania – otvorená téma – správu dáva LÁSKAVA, s besedou

1200 Tvorivá dielňaPre mužov: vedie ŽIARISLAV, - Význam bubnovania a tepových nástrojov  (hrkálky, ozembuchy, bunkoše, roľničkové pásy), vplyv na dušu, na duchovné vnímanie a na vyladenie živlov. Spojenie bubnov dobov s koncovkami a zapojenie prvkov jednoduchých divotancov. Kruhové tance.

Pre ženy: vedie ZUZANA - Spevy - trávnice

1300 obed, prestávka

1400 Tvorivá dielňa: Vedomecké kreslenie – význam obrazcov a pravzorov. Kreslenie svárg a stromov života na papier a plátno - vedie JASNA

1500  ŽIARISLAVprednáška o zakladaní Ohňov, Zeliniek, ďalších skupín jednotiek Rodného kruhu a o možnostiach vzdelávania iných skupín a spolupráce s nimi.  

1600  Beseda a kruhové hovory

1630  Ako zapaľovať oheň v sťažených prírodných podmienkach. Obrad a zakresanie ohňa v prírode – vedú členovia pripravovaných jednotiek. Spoločný obrad

1700  Tvorivá dielňa na prípravu predjarných a jarných obradov dávnych i novodrevných. Príprava obradových masiek. Prvky vedomeckého divadla. Vedie ŽIARISLAV

1800 prestávka, večera

1900 – 2300 Koncerty - Žiarislav a Bytosti, Vejan, prijímanie mien,  podstrižiny a ďalšie obrady, divotancovačka - pre verejnosť

Nedeľa 16.2.14

800  cvičenie 4 živlov a prvky divotancov

830  raňajky

900 ŽANET: Správa o stave predaja slovenskej pôdy cudzincom, snemovanie

1000 ŽIARISLAV: Duchovní Sloveni v spoločenskom dianí - správa a snemovanie

1030 Rozdelenie prác: príprava výročných sviatkov a festivalov. Prostredníci, Zelinky, Ohne, iné skupiny ...

1200  Snem Rodného kruhu – rozpravy  a spoločné náčrty pôsobenia

Účastnícky poplatok: najmenej 18 €  (čo je viac, ide na vydanie knihy Návrat Slovenov), prostredníci a deti do 15 rokov  9€, mladí do 18 rokov a tí, čo prídu iba na sobotu poplatok 14€, na koncerty od 19:00 do 23:00 - 5€

Záujemcovia o členstvo Rodného kruhu si môžu zaplatiť ročné členské, ktoré slúži na vydávanie pomôcok – tlačovín vedomeckého vzdelávania.

Čo so sebou: podložku na cvičenie, veci na písanie a kreslenie, zošit, odev na divotance, veci na prípravu obradových masiek (tkanivá, kôra, stolársky lep, šnúrky,...), koncovky, bubienky, hrkálky,... prezuvky, hrnček, miska, lyžica, spacák, podložka na spanie, (pre tých čo nemajú kde spať, je zabezpečené spanie na dlážke),...

Prihlásenie: hláste sa na diva@ved.sk, napíšte nám, akou témou sa chcete zaoberať, či vystúpite s nejakým referátom, a s akým.

Oznámené časy sú približné, zmeny v priebehu podujatia sú možné.

Maťa ponúka 1 miesto v aute z Bratislavy

čítajte aj články:

Perúnove dni a vstupné – odpovede

PERÚNOVE DNI - Niektoré veci sú našťastie nezadržateľné - VARÍME NA SVOJOM OHNISKU

Stretnutia, sviatky, tábory, festivaly, cvičenia a hustá práca - NAPREDOVAŤ KAŽDÝ DEŇ! rozhovor so Žiarislavom

10.2.11 Prečo Perúnove dni? Čo sú to Hromnice? TU

hlavná stana