časopis na obrodu rodnej kultúry, prírodného života a duchovna

hlavná strana

 

ŠTÁTNA NEÚCTA                                                                    

K DUCHOVNU PREDKOV                                            poznámka          píše Žiarislav

27.6.2013

V období pred letným Slnovratom ma v Prahe príjemne zaskočila správa o tom, že Litovské veľvyslanectvo pripravilo na počesť Letného Slnovratu slávnostný večer. Letný Slnovrat ako štátny sviatok slávia aj Nóri. V estónskych školách je vrámci vyučovania o náboženstvách aj náuka o pôvodnom estónskom náboženstve. A ako sme na tom my?

Nás v štátnych školách na hodinách náboženstva (isteže toho „vyvoleného“) označujú za pohanov. Žeby sme mali byť radi, že nás nenapádajú ako Filištíncov? Náš štát má množstvo sviatkov z kresťanského kalendára, zato ale z pôvodného duchovného okruhu nemáme pod pôvodným názvom žiadny sviatok a ani pamätný deň. Štát velebí Cyrila a Metoda, ale dedičstvo predkov v podobe pôvodného duchovna je niečo, čo si štátni predstavitelia nikdy neuctili. Máme my vôbec tento štát považovať za svoj?

Väčšina ľudí a to vrátane kresťanov zapísaných v cirkevných knihách ako krstených cirkevníkov, väčšina ľudí vedome, či nevedome pridŕža sa prvkov pôvodného duchovna. Počas jarných sviatkom máme na stole vetvičky a na nich vajíčka so slnečnými kvetmi. Folkloristi a aj iní spievajú jarné obradné i slnovratové piesne... Výšivky i pravzory na slnečných krížoch, na slávnostných bránach...  Slovenské povesti a rozprávky zozbierané Dobšinským sú snáď najčítanejším slovenským knižným dielom a je tam mnoho prvkov slovanskej a staroslovenskej mytológie, od slncového koňa, cez braček Slnko a braček vetríček, až po vedomca, hadieho kráľa a iné výjavy z nášho pôvodného duchovna.

Štát vlastne bráni bratstvu rodného duchovna s kresťanstvom, pretože nemôžeš byť bratom s niekým, kto má všetky výhody a česť, keď si pohanený v polohe nevoľníka. Takto bratstvo nevyzerá.  Prečo by mala mať kultúra časti občanov výhody pred pôvodnou kultúrou, ktorí si mnohí občania napriek tisícročnému útlaku stále ctia? Pritom mnohí sa cítia prirodzene v oboch duchovných kultúrach.

Zatiaľ je to tak, že pôvodné duchovno je nielen v podriadenej polohe k tomu privezenému, ale dokonca občania, ktorí si ctia pôvodné duchovno, musia podporovať platy kňazov, ktorí ich hania a takisto platia na údržbu kostolov, v ktorých kázne proti pôvodnému duchovnu odznievajú. Máme to chápať tak, že štátni predstavitelia si našu spoločnú pôvodnú kultúru vôbec nevážia? Máme to chápať tak, že občanov s úctou k pôvodnej duchovnej kultúre považuje štát za menejcenných? Máme to chápať tak, že tento štát nie je aj našim štátom? Ak áno, tak nám to dajte jasne vedieť a my sa podľa toho zariadime.

podobné články:

27.6.13 K výročiu Cyrila a Metoda - ODMIETAME ZÁKAZ PÔVODNEJ KULTÚRY!

 

hlavná stana