časopis na obrodu rodnej kultúry, prírodného života a duchovna

hlavná strana

 

SOBÁŠ NA VEDOMECKOM TÁBORE                                                                     1.10.13

Bolo krásne teplé leto, svrčkovia spievali od rána do noci a na Mezdi sa končil Vedomecký tábor - veľa dobrých sŕdc a  duší sa tu tento rok zišlo a dve dušičky zatúžili aj po posvätení ich vzájomného súznenia a spoločnej cesty životom.

A tak sa pripravil obrad - svadobný.

Svadobný deď, svadobné pesničky, svadobné dary, svadobné pohostenie,...pôvodné svadobné obrady...

Cestou k posvätnému buku, ktorý už tu bol svedkom jedného takého obradu, ľudia spievali a dvojica - Ľubica a Ľubomír - sa pomaly predierali trnkovým tunelom k svojmu sobášu.

 Aj ostatný sklonili v trnkovej húšťave pokorne hlavy, aby sa pripravili na udalosť, ktorou mali byť o chvíľu súčasťou.

Lada ladí, ladí ľudí....

Ochraňuj nás živa, daj nám silu žiarivú...

Po očistení dymom z vedomecky rozdúchaného ohníka a byliniek, tu na stráňach nazbieraných, sa začali obrady.

... nech je ich cesta posilnená spoločnou láskou, pochopením a úctou jedného k druhému...

...v posvätnom háji sa s milou sobášiť a vtáčiky pri tom počúvať...

Nevesta si obradne umyla tvár vo vode s medovinou

a ženích to obradne vypil až do dna.

...chápať ľúbiť ctiť, v lete v zime vedno byť...

Svadobný ded prekročil Ľubo so svojou milou v náruči

aby boli posvätené aj ich spoločné plody...

ženích sľuboval pri posvätnom prastarom strome

...v  jasné ráno vstávať s milou bytosťou a učiť sa znova žiť s deťmi sa hrávať a dobrým chlapom byť a chodníčky vychodiť...

Aj nevesta sľubovala svojmu muži svoju lásku a oddanosť

...buďme voda v rieke, buďme vôňa v kvete, buďme stromy v lese, buďme motýľ v lete, buďme slnko...

Svadobný ded bol svedkom ich spoločného vyznania.

A posvätný buk bude ochrancom ich spoločnej cesty, treba aj jemu obetovať.

Na zdravie, lásku, spokojnosť, slobodu ducha, čistotu duší, úprimnosť sŕdc, na predkov z ktorých sme vzišli, na deti v ktoré sa premeníme, na čas, ktorý spoločne v dobrom i zlom prežijeme...

...tak ako rosa padá v srdci nás pojí lada...

Mnohé ruky rozhodili  obradné zrno, pre hojnosť a dobré žitie.

... tak ako ráno vstáva, nech kvitne rodu sláva, tak nech sa vám dobre žije v jednej rodine...

fotky a slovo: Ladomíra

 

hlavná stana