časopis na obrodu rodnej kultúry, prírodného života a duchovna

hlavná strana

 

VEDOMECKÝ TÁBOR 2014

v znamení štyroch živlov, pečenia chleba a obradu Turoňa

31.7.13

snímky: Ladomíra, slová: - slav

Takto možno pochopiť živly v sebe a spoločnosti...

Rozjímanie s kreslením pravzoru živlov

štetcom zo štetín zhotoveným

Pomôcky na zapálenie ohňa

Ocieľkou to iskrí ľahšie

Lukom je to náročnejšie

Vyčistíme ohnisko

Večerné dumy a hovory

Zdá sa, že ťa vidia

Brúsenie kopáčikov na misky

Kopy kopy kop

Struhy struhy struh

Seky seky sek

Vrty vrty vrt

No, neviem, neviem...

Už sa mi nechce ísť ani do siete

Sádzanie chleba do dvorovej pece

Aj ja si to chcem skúsiť

Šup ho tam

Ešte raz, potom zas

Skutočný chlieb voňavý a bez éčiek

Popolvár a popoluška chutia najlepšie

v tkáčskom stave

Večerné rozjímanie

Mala som také videnie

Nácvik obradu Turoňa

Jednokročka dvojkročka

Voláme Turoňa, nech z hory zíde,

Nech naša úroda v hojnosti vzíde.

Už ten Turoň, už tu je,

už s gazdinou tancuje.

Krúť sa, vrť sa,

Hore - hop!

Už je obrad hotový,

už sme všetci hotoví.

Chvála za dary... Dobrú chuť!

 

 

hlavná stana