domáca stránka  |  podujatia  |  Rodný kruh  |  Rodná cesta  |  vedomstvo  |  vydavateľstvo Diva  |  na Medzi   

Gazdovská obroda  |  Žiarislav   |  Bytosti  hudba  |  oznamy ohlasy  |  obrázky  |  spojenia |  Rodná cesta    

 
 

17.8.19. - Dožinková VATRA

Novodrevný hudobný festival Na Medzi spojený s dožinkovou slávnosťou

 

14:00 – VATRIČKA - Výstava výrobkov z detského a mládežníckeho tábora Mladé kmene

15:00 – KRESADIELKO - Žiarislav a deti – vystúpenia (piesne o zvieratkách...)

16:00 – Nany Hudák – hudobné vystúpenie

17:00 – Mladé kmene – hovory a rozprava o zakladaní sústavy detských a

mládežníckych dobrodružno-vzdelávacích spoločenstiev - Mladé kmene

18:00 – Slávnostné zapálenie Dožinkovej vatry – Obrad chvály, obrad koláča a dožinkového venca, otvorenie hodovného stola.

19:00 – Píšťalačka – bubnovačka – fujaračka, spev kruhových piesní

20:00 – Otvorené javisko – pre ďalších hudobníkov a iných umelcov

Žiarislav a Bytosti

23:00 – Bubnovo-píšťalová obradová skupina PRADOBY a divotancovačka – piesne a divotance , navoľno aj v dožinkových a iných ústrojoch

Prijmeme dobrovoľné účastnícke poplatky na usporiadanie podujatia a podporu spoločenského prístrešku.

Spoločný hodovný stôl – môžete priniesť výpestky a iné potraviny a nápoje z domácich alebo iných prírodných hospodárstiev. Prípustné sú kvasené nápoje a chuťovky podľa pravidiel Gazdovskej obrody. Otvorený bude v tomto duchu aj trhový stôl (na predaj) podľa tých istých pravidiel - remeselné výrobky, potraviny z domácej výroby, umelecké diela prítomných autorov (knihy, CD)...

Prespanie – stanové prístrešky vlastné i táborové

Pri Kokave nad Rimavicou - 0908 312 957 - www.ved.sk, www.rodnacesta.sk

 

 

Vatre predchádza:

10.8. – 17.8.19 – Detský tábor - Mladé kmene - viacej tu: LETNÉ TÁBORY

zmeny možné

 

Vašu adresu radi pridáme na náš zoznam

a zašleme Vám správy o koncertoch a iných podujatiach.

Napíšte e-mail na diva@ved.sk predmet: OZNAMY