časopis na obrodu rodnej kultúry, prírodného života a duchovna

hlavná strana

 

Návrat slovenov v duchu a slove pre vedecké a školské použitie

NOVÝ NÁKLAD Žiarislavovej knihy

10.12.14

Vyšiel nový náklad Návratu Slovenov v duchu a slove. Prvý náklad sa minul behom niekoľkých mesiacov. Druhé vydanie je upresnené a mierne rozšírené – o 16 strán, pričom 6 strán tvorí pridaný Žiarislavov stručný výkladový slovník vedeckých a vedomeckých pojmov, ktoré boli v knihe použité. V rámci tohto slovníka je stručne pre laikov opísaná aj výslovnosť znakov fonetickej abecedy, použitých v knihe.

Zvyšok – približne 10 strán narástol hlavne pre ďalšie odkazy vedeckých zdrojov a obšírnejšie vedomecké zdokladovanie. V knihe však nepribudla s výnimkou slovníka žiadna stať a jej posolstvo je nezmenené. NS v duchu a slove je dielo určené hlavne pre záujemcov o pôvodnú duchovnú kultúru Slovanov – Slovenov, ktorá je na Slovensku dodnes utajená. Okrem laických čitateľov je kniha v tejto podobe už vhodná aj pre študentov vied, ako je etnológia, religionistika, história, enviromentalistika, etymológia, kulturológia, antropológia a ďalšie odbory. Knihu možno použiť ako pomocnú učebnicu v rámci povoleného 30 percentného doplnkového výkladu učiteľa  na hodinách prvouky, etiky, enviromentálnej výchovy, dejín, slovenského jazyka, výtvarnej výchovy a v ďalších predmetoch, alebo v rámci mimoškolského vzdelávania a vzdelávacích koncertov a prednášok.

Tým, ktorí si objednali túto knihu v minulých mesiacoch, knihu zasielame a ospravedlňujeme sa za čakanie v dôsledku rýchleho minutia prvého nákladu. Samozrejme, prijímame nové objednávky.  Na rozdiel od prvého nákladu, ktorý bol v spolupráci vydavateľstva Diva s iným vydavateľstvom, tento náklad vydávame len vo vydavateľstve Diva  a zatiaľ nemáme zabezpečenú distribúciu do predajní. Knihu ponúkneme aj distribučným sieťam. Cena knihy je nezmenená. V knihe v ochrannom obale je pribalené to isté Žiarislavovo hudobné CD Návrat Slovenov, ako  v prvom vydaní.

Za vydavateľstvo Diva Ladomíra a Žiarislav

Spojenie pre objednávky kníh – pre osoby aj distribučné siete: 0908 312 957

Ako si knihu objednať TU

Podobné články: 

Vysvetlivky k Návratu Slovenov v duchu a slove - z 2.vydania knihy

 hlavná strana