domáca stránka  |  podujatia  |  Rodný kruh  |  Rodná cesta  |  vedomstvo  |  vydavateľstvo Diva  |  na Medzi   

Gazdovská obroda  |  Žiarislav   |  Bytosti  hudba  |  oznamy ohlasy  |  obrázky  |  spojenia |  Rodná cesta    

 

20.2. - Zhromaždenie Gazdovskej obrody - Zeleneč

DOTAZNÍK GAZDOVSKEJ OBRODY PDF, DOC

Plagát TU (Pdf)

Dôležitá správa: Na Zhromaždenie Gazdovskej obrody v Zelenči pri Trnave sa už netreba hlásiť internetom, stačí rovno prísť a tam si vypíšete prihlášku.  My už aj tak balíme zabezpečenie a na internete toho už veľa nestiahneme. Keďže sme zabezpečili väčší priestor, v pohode sa pomestíme. Dajte to vedieť svojim známym.  

 

Kultúrny dom - ZELENEČ - Obecný úrad Zeleneč - Školská 224/5 (pre nedostatok miesta v Kalokagátii, sme museli nájsť väčší priestor, aby sa všeci záujemcovia vmestili)

prednášky, rady, obrazové vzdelávanie, spoločenské pôsobenie.

Pracovné, priateľské a povzbudivé stretnutie gazdov, gazdov v príprave, gazdovaniu nápomocných, remeselníkov  a hostí.

Od 10. 00:  Výstava a predaj remeselných a gazdovských výrobkov a úžitkového a novodrevného umenia. Výmena a trh semien.

PREDNÁŠKY S PREMIETANÍM A UKÁŽKAMI: približný časový rozvrh (zmeny možné)

10:00 - Pestovanie a spracovanie ľanuMarek Rusiňák, Oľšavica

11:00 - Stavanie pecí  - Michal Čorný, Zaježová

12:00 - Pestovanie strukovín a konopyuskladnenie a využitie - Ľubomír Pastucha, Piešťany                         

13:00 - Ako kúpiť rozdrobený pozemok dnes - Mojtech, Myjava

14:00 - Zušľachtenie spustnutých gazdovstiev a využitie dejinných poznatkov v gazdovaní + O ochrane stád pastierskymi psami a o ochrane pastierskych psov - Žiarislav, Medza

15:00 - Pestovanie starých odrôd - Bruno Jakubec - Bielokarpatský ovocný poklad + ochutnávka a predaj starých odrôd

16:00 - O štátnom projekte „Mladý poľnohospodár“ a o zákonoch a predaji z dvora Zuzana Homolová, Levočské Lúky

17:00 - O sieti a cieľoch Gazdovskej obrody, o stránke a vysielaní Gazdovskej obrody, vzdelávaní, priemetoch, stretnutiach, strediskách, gazdovskom trhu, spriaznených spolkoch a spoločnostiach a o celoročných  podujatiach – Žiarislav – živá nahrávka do reťazca „Gazdovská obroda – Rodná cesta“.

ĎALŠIE možné TÉMY: - Uskladňovanie plodín - Kovanie gazdovského náradia - Oprava starých domov, pivníc a stodôl (priesah na nedeľu?)

****************

19 - 20:00 - Spoločné pohostenie - prineste niečo na spoločný hodovný stôl, prineste si hrnček, misku a lyžicu, aby sme nemuseli používať jednorázové. Na pitie bude pramenitá voda a čaje, na mieste si budete môcť kúpiť zdravú a živú stravu.

VEČERNÁ HUDBA - 20 - 24:00 -  Dominik N3O Varchola, Žiarislav a Bytosti, Vrbovské Vŕby

Popri tom: Nájdi si svojho suseda – domy a pozemky na predaj. Dohody o spolupráci a pomoci. Objednávky z úrody.

****

NEDEĽA 21.2. – 10.00 – 15. 00 GAZDOVSKÝ KRUH  – hovory – "VEČA" - pre záujemcov o prácu v tomto smere - bude tiež v Zelenči pri Trnave -

Snem gazdovskej obrody - rozhovory vo veľkom kruhu

Ponuka pozemkov "Nájdi si svojho suseda"

Spolupráce medzi hospodármi

Média Gazdovskej obrody a ich využitie

Možnosti rozvozu a dovozu potravín k hospodárom a iným spotrebiteľom

Možnosti výmeny a obchodu a iné potrebnosti a zaujímavosti

Osobné a celospoločenské pôsobenie

Spôsoby práce spoločenstva

 

Účastnícky poplatok na sobotu: 10 € / deti polovicu  - v nedeľu dobrovoľné

Dielčie zmeny v programe sú možné.

 

Tu na facebooku si môžete dohovoriť spolujazdu, môžete pripomienkovať program a gazdovskú výzvu (viď dole) a pýtať sa na veci...

čítajte:

„Dobrodružstvo“ mladých poľnohospodárov s úradmi - Obecné a mestské úrady vyžadovali na registráciu SHR vlastníctvo pôdy nad rámec zákona -

- Búrlivý ZÁUJEM O ZhromaždeniE Gazdovskej Obrody - Museli sme objednať veľkú sálu v ZELENČI

- Gazda zeme, gazda vody, gazda vzduchu, gazda ohňa - HOSPODÁRENIE VO SVETLÁCH ŽIVLOV

- Mladý poľnohospodár - výzva do 8.3.16 -  Ako si napísať projekt pre mladého farmára

- Záznam z 5.2.16. - Gazdovská obroda na Slobodnom vysielači - TU

- ...Keď vytrhali s koreňmi ovocné stromy... URODÍ SA EŠTE NAŠE OVOCIE?

- ROZSIAHLA SIEŤ GAZDOV ZVÝŠI POTRAVINOVÚ BEZPEČNOSŤ

- GAZDOVSKÁ OBRODA - OBNOVA PRÍRODNÉHO HOSPODÁRSTVA - Celospoločenská výzva a gazdovské desatoro

 

- Ku zhromaždeniu a vysielaniu Gazdovskej obrody

- Farma, či gazdovstvo?

 

Ak sa chcete zúčastniť prihláste sa na diva@ved.sk - predmet: Gazdovské zhromaždenie - prihláška, ďakujeme, dáme vám vedieť, či sme vašu prihlášku zaznamenali.

 

 

******

Zmeny možné