domáca stránka  |  podujatia  |  Rodný kruh  |  Rodná cesta  |  vedomstvo  |  vydavateľstvo Diva  |  na Medzi   

Gazdovská obroda  |  Žiarislav   |  Bytosti  hudba  |  oznamy ohlasy  |  obrázky  |  spojenia |  Rodná cesta    

 

POZOR PODUAJTIE JE ZMENENÉ

na pracovné stretnutie Gazdovskej obrody, Rodného kruhu a spriatelených spoločností

 

Drahí priatelia,

plánované podujatie Gazdovskej obrody sa v oznámenom čase neuskutoční. Vzhľadom na hrozbu epidémie sme sa rozhodli, nevytvárať podmienky na šírenie vírusu takýmto rozsiahlym podujatím. Ukazuje sa však, že v tejto chvíli je Gazdovská obroda potrebná viac ako inokedy. A preto budeme vytvárať ďalšie možnosti rozvoja Gazdovskej obrody spôsobmi, ktoré vám v blízkych dňoch oznámime.

Vedomstvá o prírodnom hospodárení a potravinovej sebestačnosti budeme šíriť písaným a hovoreným slovom a budeme riešiť spôsoby akými zabezpečíme šírenie plodín a rastlín vhodných na sebestačné pestovanie. Budeme rozvíjať vytváranie hospodárskej siete Gazdovskej obrody, ktorým cieľom je pripravovať možnosti zásobovania zdravými potravinami z miestnych zdrojov aj pre ľudí, ktorí si ich nemôžu dopestovať.

V čase plánovaného Zhromaždenia sa uskutoční na vhodnom mieste stredného Slovenska v prírodnom prostredí, ktoré vám oznámime, pracovné stretnutie Gazdovskej obrody, Rodného kruhu a spriatelených spoločností, zamerané na prácu a prežitie v mimoriadnych podmienkach, ktoré budeme musieť zvládať.

Zdravia vás súrodenci z Rodnej cesty

 

----------------------------------------------------

Budeme hľadať náhradný termín

 

21.-22.3. Zhromaždenie Gazdovskej obrody r.20  

5. ročník - ZELENEČ Dom Kultúry (Školská 226)

Vzdelávacie a spoločenské zhromaždenie prírodných hospodárov, gazdov v zácviku a gazdovaniu nápomocných a remeselníkov

(piatok) sobota – nedeľa: Upravené súznenie (moderovaná konferencia)

GAZDOVSKÁ OBRODA - OBNOVA PRÍRODNÉHO HOSPODÁRSTVA - Celospoločenská výzva a gazdovské desatoro

*******

Prednášky, rady, obrazové vzdelávanie, spoločenské pôsobenie.

Zhromaždenie gazdov, gazdov v príprave, gazdovaniu nápomocných, remeselníkov a hostí.

Od 9. 00:  Výstava a predaj remeselných a gazdovských výrobkov a úžitkového a novodrevného umenia. Výmena a trh semien, BURZA VRÚBLOV, odrezkov, stromčekov

Popri tom: Nájdi si svojho suseda – domy a pozemky na predaj. Dohody o spolupráci a pomoci. Objednávky z úrody.

Tvorivý program pre deti - kreslenie, maľovanie a hlina - námet - na záhradke, na poli, na pasienku, v lese.  

Sobota 21.3. - 9:00 - 18:00 - prednášky a skúsenostné kruhy

- 18:00 - 20:00 - hospodárske obrady, obrady vítania jari a otvrenie hodovného stola

- po 20:00 - hudba

Nedeľa 22.3. - 9:00 - 10:00 - pracovné veci, výmeny, dohody, ponuky,

o 10:00 - Snem Gazdovskej obrody, o 13:00 - Prírodný kruh, 16:00 - ukončenie

 

PREDNÁŠKY A SKÚSENOSTNÉ KRUHY:  

● 9:00 - Marián Halmeš- Pestovanie nenáročnejších obilnín bez chémie a s jej obmedzením a pestovanie olejnatých rastlín prírodným spôsobom

● 9:45 - Ljubo Kudláček - História ovocinárstva na Slovensku a možnosti spracovania a uskladnenia ovocia

● 10:30 - Zuzana Besson a Žarislav - Osvojenia mláďat v prírodnom chove (kôz, oviec...)

● 11:15 - Zuzana Besson - Prednosti a najčastejšie chyby na prírodných hospodárstvach

● 12:00 - Vlado Mieroslav Blaščák - Stavby domov zo slamy a trávy a bývanie v nich

● 13:00 - Zuzana Homolová- Správy o dianí v pôdohospodárstve na Slovensku

● 14:00 - JergušTesák - Gazdovstvo v prírodnom biotope. Význam lesopasienkov a ich vplyv na krajinu + Chovateľ a medveď alebo ochrana stáda

● 15:00 - Žarislav a n Litvák - Význam samozásobovania prírodných hospodárstiev a sveta bez vyhadzovania potravín

● 16:00 - Ľubomír Pastucha - Prírodné pôdohospodárstvo v podmienkach klimatickej zmeny

● 17:00 - Žiarislav - O hospodárskych obradoch a prvkov v pôvodnom zvykosloví kola roka

+ burza vrúbľov

● Trh Gazdovskej obrody – výpestky, iné výrobky, remeslá a umenie

Ponuka chovných zvierat

Výmena a trh semien, štepov, ponorencov a odrezkov a sadeníc odolných a krajových odrôd

Predstavenie kníh domácich pisateľov

SIEŤ Gazdovskej obrody

Ďalej: Obrad Turoňa a  obrad Koláča Gazdovskej obrody a otvorenie hodovného stola s dobrotami a pochúťkami z prírodných gazdovstiev a účastníkov

Spoločné pohostenie - prineste niečo na spoločný hodovný stôl. Na pitie bude pramenitá voda, čaje

VEČERNÁ HUDBA:

Žiarislav a Bytosti

Musicantica Slovaca

zábava, hudobní hostia

Gazdovský kruh – rozširovanie siete gazdovských staníc, Predstavovanie gazdovstiev, ponuky a objednávky, nadväzovanie priateľských a hospodárskych spojení, zoznamky, oznamy vzdelávacích stredísk a iné dôležitosti.

Nedeľný SNEM: Veci pôdohospodárske, otázky právne, miestne a celospoločenské

Ponuka pozemkov "Nájdi si svojho suseda" - Spolupráce medzi hospodármi - Rozširovanie siete Gazdovskej obrody a ich využitie - Zakladanie potravinových staníc - možnosti rozvozu a dovozu potravín - Možnosti výmeny a obchodu a iné potrebnosti a zaujímavosti - Oznamy, ponuky, zoznamka a iné...

Predajcovia a výrobcovia: Treba sa nám nahlásiť vopred, kto by chcel počas zhromaždenia predávať vlastné gazdovské, remeselné a novodrevné výrobky - zabezpečujeme stoly. Nahláste sa na diva@ved.sk (predmet GO20-predaj) Tu si prečítajte: Pravidlá predstavenia a ponuky na Gazdovskej obrode

 

Účastnícky poplatok: 

Na sobotu:    Dospelí: 15,-€ /      Dorast: 10,-€ /        Deti: 5,-€

Na nedeľu:    5,-€ na mieste (poplatok na zabezpečenie, káva, čaj v cene)

+ Môžete zobrať nejakú pochutinu na hodovný stôl

FB udalosť TU

Plagát pre tlač (PDF)

zmeny možné

 

Články a videa z predchádzajúcich ročníkov:

Video: Ľubomír Pastucha - O uskladnení zeleniny a iných plodov - Zhromaždenie Gazdovskej obrody 18

Video: Jozef Kučera - O výrobe prírodných gazdovských odevov - Gazdovská obroda 18

28.2.19 - Marcel Antal: Našiel som si miesto na Zemi  - článok

17.2.19 - MVDr. Zuzana Besson: „Nepichám injekcie, ale rozmýšľam“ - článok

11.2.19  - Jerguš Tesák so Žiarislavom o ochrane stád pred dravcami na Gazdovskej obrode 19 - článok

7.3.19 - Tanec Turoňov a Duchov predkov na Gazdovskej obrode

22.2.19 - Prezident Duch, vláda divov, snem veľkorodiny.

- Pravidlá predstavenia a ponuky na Gazdovskej obrode

- Zhromaždenie Gazdovskej obrody r.18 na Zbojskej – obrazové svedectvo

- Gazda zeme, gazda vody, gazda vzduchu, gazda ohňa - HOSPODÁRENIE VO SVETLÁCH ŽIVLOV

21.8.17 Gazdovská obroda – skupina na sieti

28.4.17 Deň Zeme s vybudeným vedomím a hudbou: Zhromaždenie za ústavnú ochranu pôdy

19.2.17 Keď stratíš zem pod nohami, už bude neskoro plakať

10.11.16 Žiarislav – Gazdovská obroda v skratke: O trvalo udržateľnom gazdovaní

GAZDOVSKÁ OBRODA V OBRAZOCH 2016 – obrazové svedectvo

Gazdovská obroda bude používať pre výrobky označenie PRÍRODNÉ

GAZDOVSKÁ OBRODA SA ZIŠLA V ZELENČI

„Dobrodružstvo“ mladých poľnohospodárov s úradmi - Obecné a mestské úrady vyžadovali na registráciu SHR vlastníctvo pôdy nad rámec zákona -

- Búrlivý ZÁUJEM O ZhromaždeniE Gazdovskej Obrody - Museli sme objednať veľkú sálu v ZELENČI

- ...Keď vytrhali s koreňmi ovocné stromy... URODÍ SA EŠTE NAŠE OVOCIE?

- ROZSIAHLA SIEŤ GAZDOV ZVÝŠI POTRAVINOVÚ BEZPEČNOSŤ

- Ku zhromaždeniu a vysielaniu Gazdovskej obrody

- Farma, či gazdovstvo?

9.10.17 Ekotrend Slovakia a Gazdovská obroda podporujú novelu zákona o nájme pozemkov

Počúvajte:

Rozved – Gazdovská obroda predstavuje – (1.) – Marek Rusiňák z Oľšavice

Rozved Gazdovská obroda predstavuje  (2.) - Gabo a Dobromila z Kolíňan

 Záznam z 5.2.16. - Gazdovská obroda na Slobodnom vysielači - TU

*******

Ak sa chcete zúčastniť prihláste sa na diva@ved.sk - predmet: Gazdovské zhromaždenie - prihláška, ďakujeme, dáme vám vedieť, či sme vašu prihlášku zaznamenali.

******

Zmeny možné