časopis na obrodu rodnej kultúry, prírodného života a duchovna

hlavná strana

 

Rozhlas a rozvid Rodná cesta, nahrávacie štúdio, vyrojenie Gazdovskej obrody, práca s deťmi a dorastom, Zem pod nohami.

ČO V ROKU 4 x 4 ?                                       Rozhovor so Žiarislavom

5.1.16

písané 31.12.15

Ako by si zhodnotil práve odchádzajúci rok 2015, podarilo sa ti všetko čo si chcel?

Áno, je to taká predstava, že jeden rok odchádza, druhý prichádza, ako keby to nebola nepretržitá závitnica, ale rozumieme si. Rok bol, aký bol. Človek urobil, čo urobiť mal.

Čo kniha Čaro prírody?

Áno,chystáme do nej CD, preto sme aj vydanie knihy trochu pozdržali. Bude v nej hudba , pri ktorej sa dá v pohode rozjímať. O tejto knihe už človek ani nechce rozprávať, chystá sa vydať aj nejakú ďalšiu ale ani o tom nechce rozprávať.

Ho hó, CD, tak to sa tešíme  a aké?

V tej knihe nástrojové, bez slov, vydané aj nevydané hudobné rozjímania, výber. Kto ale čaká na dosku s novými piesňami, ktoré znejú aj na koncertoch, tak toto závisí od stavu vytvorenia  štúdia Rodná cesta.

A plánuješ na tento rok nejaké tábory, koncerty, víkendovky,....ako obyčajne, alebo neobyčajne?

K jari by sme mali spraviť s Bytosťami šnúru, v zosilnenej zostave Bytostí – pribudol huslista Jozef.  Zvuk skupiny v päťke je hutnejší.  Koncerty ani víkendovky človek v zimnom období neplánuje, ale keď sa oteplí, tak áno. V ľutni – vo februári zvažuje zvolať Gazdovskú obrodu, kde by sme riešili niektoré veci. Máme tu nejaké zistené usadlosti, ktoré sú na predaj, takže to je jedna vec. Na stretnutí budeme riešiť aj právne otázky, ktoré sa týkajú gazdov a predaja z dvora, dohodli sme na poradenstve  so Zuzanou Homolovou z Ekotrendu, čo je združenie 150 farmárov. My v Gazdovskej obrode vlastne musíme zistiť, koľko nás je. A  dohodneme viacero vecí: dohodneme spoluprácu počas roka –  v podobe účasti na festivaloch, kde si gazdovia môžu postaviť pri sebe stánky a navzájom si vypomôcť aj s predajom vecí, čo sme už v minulo roku začali robiť. Ďalšia vec je vytvorenie siete spolupracovníkov, ktorí vedia umiestniť plody práce gazdov v sieti svojich známych. Zvláštna otázka je Gazdovská obroda na Rodnej ceste.

???

Rodná cesta je časopis, zatiaľ sieťový, tlačiť budeme radšej nadčasové knihy. Vlastne aj ten časový časopis Rodná cesta je skôr nadčasopis, lebo sú v ňom zväčša nadčasové veci.  Táto sieťová Rodná cesta bude mať niekoľko prejavov. Rodná cesta je vytvorená samostatná vebová stránka, na ktorú presúvame články z Rodnej cesty na  www.ved.sk. Táto stránka – ved.sk  zostane pre vedomectvo a vedomecké učenie. No a stránka a internetový časopis Rodná cesta bude mať podstránku Gazdovská obroda. Na nej budeme umiestňovať naše vybrané články aj vybrané články z iných súvisiacich stránok. Ďalšia vec -  Rodná cesta bude mať svoj rozhlas a rozvid.

Rozhlas a rozvid Rodná cesta? Môžeš o tom niečo povedať?

Rozhlas v podobe sieťovej – na internete – bude mať zatiaľ dva reťazce, teda relácie: Rodná cesta na Rodnej ceste, čo budú to záznamy z vybraných čajovní  a iných priestoroch na Slovensku a v Čechách a na Morave. Do úvahy pripadajú hlavne tie čajovne, kde je sála oddelená od predaja nápojov, aby sme tam nenahrávali priveľa ruchov. Niečo nahráme aj v chatke na Medzi, kde zriaďujeme nahrávacie štúdio. Na toto by sme neodmietli podporu od tých, ktorí by to podporiť chceli, čo by aj bolo dobré a potrebné. Potrebujeme okrem doriešenia samotnej chatky kúpiť ešte techniku. Nebude teda s výnimkou občasného vysielania  už Rodná cesta na Slobodnom vysielači, ale bude Rodná cesta na Rodnej ceste. V jednotlivých dieloch bude reč o vedomectve. V dennom živote. A teda od osobnej životosprávy cez vedomecké vzdelávanie až po vedomstvá o chodoch spoločenských. V zásade pôjde o prednášky a besedy. Po dajme tomu trištvrtehodinovej prednáške bude beseda, ktorú budeme taktiež nahrávať. Celé to predelíme pesničkami a zavesíme na stránku. Nahrávať teda budeme naživo. Na konci každého dielu budú hrozienka na koláči – nejaké nové piesne alebo aj spievanie kruhových novodrevných piesní.

No a bude aj Gazdovská obroda na Rodnej ceste ako ďalší reťazec. Budú to taktiež rozhovory alebo besedy, budú sa striedať zaujímaví hostia, zakaždým iný námet. Nahrávať budeme buď vo vybraných miestach v mestách – čajovne alebo iné priestory. Každý diel gazdovskej obrody teda bude mať nejaký námet a môže mať aj gazdu ako hosťa. Nahrávať sa dá aj na gazdovstvách. Na túto vec by sme potrebovali aspoň na niektoré diely ďalšieho aspoň jedného nadšenca – redaktora, ktorého by sme zaučili. Ak rozbehneme Gazdovskú obrodu, môže to mať vplyv aj na vylepšenie niektorých zákonov a celkové zlepšenie podmienok v spoločnosti. No a človek uvažuje aj o tretej možnej relácii - o reťazci s pracovným názvom Vlastnými rukami, ktorý sa zčasti prelína s uverejneným príbehovým reťazcom Z vrchárskeho zápisníka, ktorý je výhradne písaný. Reťazec Vlastnými rukami by bol teda aj s obrazom - vidy k hovorenému slovu by boli snímky fotografické a asi aj snímky z kamery. Zatiaľ máme také možnosti, že to môžeme robiť len občas a v malom.

No a rozvid – to budú okrem koncertných nahrávok a už jestvujúcich filmov aj nejaké ďalšie obrazy, zatiaľ sa do toho nehrnieme po hlave, ale už na tom z času na čas pracujeme.

A nejaké klipy k piesňam budú?

Keď sa podarí zohnať ochotného kameramana, tak áno. Je jasné, že ľudia, ktorí do toho s nami pôjdu, musia byť o veci presvedčení, lebo z toho žiadne platy nekukajú, občas nejaká odmena. Budú ale pri strede vedomeckého diania, v prelomovej dobe, je to veľká živa, takto rastú veci divotvorné.

Čo letné tábory? Dozvieme sa, aké budú?

Bude dlhší tábor remeselno-gazdovský, bude vedomecký, obnovujeme aj detský tábor, na ktorý budeme nanovo zaúčať vedúcich a prijmeme naň aj kuchára. Oddychový tábor už teda nerobíme.  Takže budeme pokračovať v práci s deťmi a dorastom aj takto, aby sa týmto spôsobom a aj ďalšími dostali ku vzdelaniu o pôvodnej kultúre a tiež k porozumeniu s prírodou celkovo. Aj skupiny pre prácu s mladými  je dobré nejako pomenovať, aby sme sa lepšie rozumeli. Môžu to byť ako kedysi zelinky, môžu to byť ohne, môžeu to byť mladé kmene, to ešte dohodneme s tými, čo chcú pracovať na mládežníckej spoločnosti, lebo nejakí už tu sú... Prinajmenšom vedúci  a činní ľudia Ohňov Rodného kruhu a ďalších skupín by sa mohli zúčastniť na hromničnom zhromaždení  Gazdovskej obrody. Lebo Gazdovská obroda je jednou z dobrých náplní pre prácu s ľuďmi. Aby sme nezabudli, na jar bude aj stretnutie Rodného kruhu, tam sa posústredíme aj na vzdelávanie, zatiaľ aj na toto stretnutie hľadáme dobré miesto. 

Vyjadríš sa ku svetovému dianiu v minulom roku?

Iba heslovite: Vývoj v Európe i na Blízkom Východe možno vyhodnotiť z pohľadu slovenského živlu, ale i z hľadiska celkového vedomectva.  Avšak to by si vyžadovalo viac priestoru a človek by sa do toho ani verejne nepúšťal. Azda len toľko z hľadiska celostného vedomectva: posilnili sa oproti sebe stojace ľudostredné a necelostné náboženské a politické ideológie, čo je nebezpečné a zaslepenosť sa neznížila, v mnohých smeroch narástla. No a z hľadiska slovenských národných záujmov - v minulom roku sa ukázalo, že politické a vojenské nasmerovanie Slovenska nám nedáva zďaleka také záruky, než aké ľudia nevedome očakávali. Práve naopak - v niektorých smeroch vzrástli riziká s týmito zväzkami spojené. Z toho vyplýva, že je dôležité hľadať istoty v sebe a pod nohami, prestať sa vznášať vo vidinách a držať sa osvedčených vecí. No a vedomecky vzaté - posilniť nielen národné, ale aj prírodné a celostné vedomie. Toto by mohlo v dnešnej dobe napomôcť k lepšiemu vyváženiu živlov.

A čo medveď stále chodí alebo už spí?

Spí ako dudok. Vyhĺbil si pelech vo vývrate stromu a chrápe a tam drichme. Koza, čo ju podriapal a človek ju zašíval, je už skoro hojená. O chvíľu sa začnú rodiť mláďatá už vycibrenejšieho plemena nášho – slovenskej lazníckej kozy.

A čo budeš robiť za dlhých zimných večeroch?

To je dobrý vtip. Novoročný. Po chystaní dreva bude prikladať niečo do pece a potajomky písať.

Novoročný odkaz pre čitateľov?

Šťastný rok nech je 4 x 4. Nech sa v krajine šíri vedomstvo. Chvála Matke Zemi, živej vode, živému ohňu, vzduchu - Duchu. Chvála divom. Chvála predkom. Staviame základy novodrevnej kultúry. Tak nech to stojí za to.

Vedomie, zdravie a šťastie praje Žiarislav.

Pýtala sa: LM - RC, Snímka: Vidimír - Letný slnovrat roku 15

AKO NÁS MôŽETE PODPORIŤ alebo darovať 2% pre Rodný kruh

 

Podobné články:

30.10.15 Pôvodné duchovno je vesmírne, bez predkov niet dejín

16.9.15 ČLOVEK TERAZ PÍŠE A HĹBA - So Žiarislavom o novej knihe, o remeslách a Gazdovskej obrode, o nevysielaní a nahrávaní, Vatre a vnoroch.

11.11.14 Žiarislav: Vedúca úloha Slovanov? Bude inak, ako si myslia pretekári.

 

 hlavná strana