domáca stránka  podujatia  |   časník  | Rodný kruh  |  Rodná cesta  |  vedomstvo  |  vydavateľstvo Diva  |  na Medzi  Žiarislav hudbaoznamy články  |  obrázky  |  spojenia   

 

MÔŽETE PODPORIŤ NAŠU ČINNOSŤ

Vašim darom prispievate na:

- zabezpečenie zvukového štúdia Rodná cesta Na Medzi

- vydanie novej knihy "Na vrchárskom chodníku" (pracovný názov)

- internetový časopis Rodná Cesta

- najbližšie vydanie knihy "Čaro prírody" (vo výrobe)

- nahrávanie hudobného nosiča Žiarislavovej hudby

darujte 2% z dane - Rodnému kruhu o.z.

 

****

Rodný kruh - občianské združenie

darujte 2% z dane

IČO: 450 17 255

Právna forma: občianske združenie

Obchodné meno (názov): Rodný kruh

Sídlo: Kokávka

Číslo: 1144/14

PSČ: 98505

Obec: Kokava nad Rimovicou

číslo účtu Rodnéhu kruhu: 034 30 30 332/0900

BIC: GIBASKBX,

IBAN:   SK10 0900 0000 0003 4303 0332

 

tel: 0907 740 868 alebo 0908 312 957

imelo: diva@ved.sk, rodocesta@gmail.com

 

DARY:

č.ú.: 0341641930/0900 Sl.sporiťeľňa

BIC: GIBASKBX, IBAN: SK 500 9 000 000 000 341 641 930

 

****

PLATBY OBJEDNÁVOK:

číslo účtu Vydavateľstva Diva: 0341186560/0900 (Slovenská sporiteľňa)

BIC: GIBASKBX,

IBAN: SK 96 0900 000 000 0341 186 560

 

adresa: Vydavateľstvo Diva

Kokavka 14, 98505 Kokava nad Rimavicou

IČO: 10760121

 

tel: 0907 740 868 alebo 0908 312 957

imelo: diva@ved.sk, rodocesta@gmail.com

*****

časopis Rodná cesta - spoločenská stránka

 časopis Rodná cesta - osobná stránka - na tejto stránke prebehajú diskusie

Vašu adresu radi pridáme na náš zoznam a zašleme Vám správy o koncertoch a iných podujatiach a vydaných dielach. Pošlite nám prosím imelo s predmetem OZNAMY na diva@ved.sk. Ďakujeme za vašu priazeň.

 

 

 

 

 
   

domáca stránka  podujatia  |  hudba   |  články  |  obrázky  |  spojenia  |  Rodná cesta (časopis na sieti) | Cesta koncovky