domáca stránka  podujatia  |  časník  |  Rodný kruh  |  Rodná cestavedomstvo  |  vydavateľstvo Diva  |  na Medzi    Žiarislav Bytosti  |  hudba  |  výzvy  |  oznamy  |  obrázky  |  video  |  spojenia  |   English pages    

 

GAZDOVSKÁ OBRODA

 

Je syrová sezóna!

O SLOVENSKEJ VRCHÁRSKEJ VESELEJ KOZE A O JEJ BIELOM ZLATE TU

 

Capi do chovu TU

 

 Táto podstránka vedu je zameraná na sebestačné hospodárstvo a užité umenie, ktoré prináša plody nielen pre novodrevných gazdov a umelcov, ale aj pre iných. Novodrevný znamená nový, avšak vychádzajúci z pôvodných, dávnych (drevných) koreňov, v tomto prípade hospodárskych a umeleckých. A teda plody gazdovskej obrody môžu byť určené aj na predaj a na výmenu. Gazdovská obroda používa pri výmennom obchode svoju zástupnú menu hrivnu. 1 HRIVNA  zodpovedá hodnote 1 euro a jej stotiny - DROBÁKY zodpovedajú centom.

Gazdovská obroda je teda zameraná na podržanie a zoznámenie sa s prácou tých, ktorí nejako súvisia s pôvodným, prírodným hospodárstvom, a to v novodobých podmienkach.  Gazdovská obroda vyzdvihuje gazdovskú, i keď skromnú sebestačnosť, poukazuje na možnosť prírodného hospodárenia bez grantov, chemických postrekov a mulčovačov. A teda poukazuje na obnovu nášho spojenia s Matkou Zemou, na gazdovanie, ktoré neprináša ničenie rastlinných a živočíšnych druhov, ale naopak - dáva im útočisko. Gazdovská obroda tiež v rámci svojich možností podporuje ohrozené pôvodné rastlinné a živočíšne druhy v prospech celkového prírodného súladu.  

             

 

ŽIARISLAV - žije   na lesnej samote v stoličných vrchoch.  Dvanásť rokov vyrába, niekedy s pomocou občasných učeníkov, novodrevné píšťaly koncovky, pomerné dvojačky i nepomerné (jeho vynález sa medzičasom ujal) a založil tradíciu novodrevnej výzdoby. Na tieto ladené nástroje aj učí hrať. V Dielni Na Medzi nárazovo vyrába slovanské bubny-doby.  Kedysi vyrábal i luky a šípy (dnes občas). 

Vyšľachtil odolné, prírodne sfarbené a rohaté, slušne dojace  "vrchárske kozy" (kamzičieho vzhľadu), z ktorých mlieka  vyrába jemne zrejúci kozí syr (i nakladaný) a kozlence dodáva do iných prírodných chovov. V sade udržiava miestne vysokokmenné jablone. Vo voľnom chove v malom chová tiež kone, valašské ovce a slovenské čuvače, gazduje na prírodne pestrých, čiastočne zarastených lesopasienkoch. Každý rok usporadúva Dvory prírodných remesiel. Zostavil námet Gazdovskej obrody.

Spojenie: Vyd. Diva 0907 740 868

 

 

HORANA - novodrevná remeselníčka, pesničkárka a spisovateľka žije s rodinou na samote pod Vtáčnikom, kde prírodným spôsobom gazdujú.

Horana ručne vyrába drevený riad: misky, korytá, lyžice, soľničky. Používa pri tom pôvodnú korytársku techniku - korytárskym kopáčikom. Výrobky vysekáva z čerešne, jablone, orecha, jelše. Všetky výrobky sú napustené iba jedlým olejom a sú nielen na ozdobu, ale aj na bežné použitie. Na objednávku vyrába misky rôznych tvarov a veľkostí.

Horana napísala knihu Jánošíkov tanec (Dajo 2001). Autobiografická beletria (novodobá lyrizovaná próza s výrazným mystickým  podtextom) je umeleckou výpoveďou novolazníčky, ktorá prechádza svojimi strhujúcimi a prapodivnými príbehmi na slovenských lazoch, kde sa mieša starý, bájny i skutočný  príbeh Jánošíka s jej osobným životom. Knihu si môžete objednať u autorky.

Horana ako pesničkárka (spev, husle, fujarka) vystupuje na folklórnych i novodrevných podujatiach.

Spojenie: 0915 537 857

 

 

VELESLAV - študuje etnografiu na VŠ v Nitre, žije v dedinke Želovce, kde gajdovaním posilňuje miestny folklórny súbor. Vyrába píšťaly a fujary, ktoré zdobí novodrevným spôsobom.

spojenie: 0908 927593

 

 

DOBRODEJ  - umelecký kováč z Nitry. Vyrába nože, funkčné valašky, píšťaly s novodrevnou výzdobou i fujary. Rukoväte nožov sú často drevené, vylievané cínom, niekedy kostené i z parohoviny.

Spojenie: 0908 815 773

 

 

PÚTIMÍR BREDY -  žije na Honte na  Hrušovskom laze. Stavia a opravuje tradičné slovenské drevenice, slamené a trstené strechy, robí kozí syr

 

 

LESANA - Žije v podpolianskom Kriváni. Kreslí portréty a vyrába umelecky zdobené, často novodrevné  úžitkové predmety (vankúše, šité bábiky...)

Spojenie: 

 

 

ĽUDMILA - v Trenčíne šije novodrevné odevy, teda odevy pre bežné nosenie, ktoré sú inšpirované, alebo šité v nadväznosti na pôvodnú krojovú kultúru. Často vyšíva novodrevné výšivky na farbené, niekedy i batikované látky, občasne i maľovanie a našívanie (aplikácie). Najčastejšie šije košele i nohavice (gety i hološňový strih), ženské šaty, ale i náplecné tašky a iné veci.

Spojenie: 0915 782 041

 

SVÄTOSLAV a JASNA  - žijú na Zaježovských lazoch. Vyrábajú kravský i kozí (a miešaný) syr. Jasna sa zaoberá domácimi pôrodmi. Robo v minulom roku opäť vydal svoj trinásťmesačný kalendár. Stavia kamenné pece.

Spojenie: 0908 105 201

 

MOJTECH

 Žije na myjavskej kopanici  Turá Lúka. Chová kozy a vyrába syr, okrem toho prírodne včelárčí a keď sa urodí, má nadbytok medu. Vyrába tiež slivkový lekvár a sliepky mu znášajú vajíčka.

Spojenie: 0908 850 740

 

 

BOHUMER nevjeme o ňom nyč. Kedysi vyrábal skvelé píšťale a začas i fujare, ale dze ten chlapec je, ta to ja neznam.

           

 

 

domáca stránka  podujatia  |  hudba   |  články  |  obrázky  |  spojenia  |  Rodná cesta (časopis na sieti) | Cesta koncovky