domáca stránka  podujatia  |  rodný kruh  |  vedomstvo  |  vydavateľstvo Diva  |  na Medzi  |  Žiarislav  |   Bytosti  |  hudbaoznamy články  |  obrázky  |  spojenia   

 

Vedomecké učenie v priebehu

Na základe duchovna predkov Žiarislav rozvinul pre novú dobu vedomecké učenie, ktoré mnohí vnímajú ako duchovné slovenstvo. Od roku 1995 sa šíri toto učenie prevažne v slovenskej krajine a premietlo sa do diania v duchovnom i vedeckom svete na Slovensku aj v niektorých ďalších slovanských krajinách. Publikoval ho v dvanástich slovenských periodikách. Prvé súbornejšie knižné dielo Návrat Slovenov vyšlo v roku 1997. Zostavil sústavu rozjímaní – Štyri živly vychádzajúcich z kultúry predkov slovenských, slovanských až indoeurópskych. Vyšlo knižne pod názvom Čaro štyroch živlov v roku 1998.

Hlavné smery vedomectva

Rozjímania a cvičenia na ovládanie životnej sily – živy, spôsoby nadobudnutia a udržiavania duchovno-duševno-telesného súladu, ako súbor cvičení a rozjímaní Čaro prírody, Čaro štyroch živlov (knižne spracovaných), cvičenia „Rajana“, dychové rozjímania a ďalšie

Smery duchovno-umelecké, ako Cesta koncovky, rozjímania hrou na píšťalách, fujarách, staroslovanských bubnoch "doboch", čarospevy, divotance, vedomecké kreslenie a ďalšie

Veda o pôvodnom - prírodnom duchovne, duševnej a duchovnej rovnováhe a naplnení, o duši a duchu, o podstate a sile slova, o spoločenskom súlade, o spoločenskom vývoji a ďalšie

Užité vedomectvo, ako duchovné prírodné liečiteľstvo, nalaďovanie, zdravoveda, prírodné hospodárstvo, zabezpečenie dobrého prežitia, príprava prostredia a pomôcok na dobrý život, na vedomeckú cestu, príprava a prijímanie stravy, spolužitie so zvieratmi, rastlinami, ďalšími bytosťami a podobne.

Vedomecké učenie rozvíja Žiarislav v týchto hlavných okruhoch:

- duchovná veda (osobná i spoločenská)

- mudry 4 živlov (cvičenia a filozoficko-psychologický systém)

- užité vedomectvo

- prírodné liečiteľstvo

- vedomecké divadlo (vedomstvá o obradoch, práca s osobnosťou a spoločenským súladom)

- duchovné koreňoslovie (slovanská duchovná etymológia)

- duchovné dejiny

- divotance (zostavené s použitím prvkov pôvodných tancov a duchovnej vedy)

- vedomecké kreslenie (s vedomstvami pravzorov a obrazcov)

- dychové a živové (energetické) cvičenia

- čarospevy

- cesta koncovky

 

Pôsobí zväčša vo Vedomeckom stredisku "Na Medzi"

 

 

 

 

 

domáca stránka  podujatia  |   Rodná cesta (časopis na sieti) | Cesta koncovky