domáca stránka  podujatia  |   časník  | Rodný kruh  |  Rodná cesta  |  vedomstvo  |  vydavateľstvo Diva  |  na Medzi  Žiarislav hudbaoznamy články  |  obrázky  |  spojenia   

 

MÔŽETE PODPORIŤ NAŠU ČINNOSŤ

Vašim darom prispievate na:

- zabezpečenie stavby spoločenského domu pre stretávanie Rodného kruhu

- zabezpečenie zvukového štúdia Rodná cesta Na Medzi

- internetový časopis Rodná Cesta

môžete tak urobiť - priamym darom na účet Rodného kruhu

alebo

darujte 2% z dane - Rodnému kruhu o.z.

 

****

Rodný kruh - občianské združenie

IČO: 450 17 255

Právna forma: občianske združenie

Obchodné meno (názov): Rodný kruh

Sídlo: Kokávka

Číslo: 1144/14

PSČ: 98505

Obec: Kokava nad Rimovicou

číslo účtu Rodnéhu kruhu: 034 30 30 332/0900

BIC: GIBASKBX,

IBAN:   SK10 0900 0000 0003 4303 0332

 

tel: 0907 740 868 alebo 0908 312 957

imelo: diva@ved.sk

 

www.rodnacesta.sk = www.zemosvet.sk

www.ziarislav.sk

 

*****

Vašu adresu radi pridáme na náš zoznam a zašleme Vám správy o koncertoch a iných podujatiach a vydaných dielach. Pošlite nám prosím imelo s predmetem OZNAMY na diva@ved.sk. Ďakujeme za vašu priazeň.

 

 

 

 

 
   

domáca stránka  podujatia  |  hudba   |  články  |  obrázky  |  spojenia  |  Rodná cesta (časopis na sieti) | Cesta koncovky