domáca stránka  podujatia  |  Rodný kruh  |  vedomstvo  |  vydavateľstvo Diva  |  na Medzi  |  Žiarislav Bytosti

hudba | výzvy | oznamyčlánky  |  obrázky  |  video  |  spojenia  |  Rodná cestaEnglish pages    

 

PRÍ-RODNÝ ČASNÍK na rok 16

je vypredaný

Kalendár s pôvodnými slovenskými a slovanskými menami a pôvodnými sviatkami,

obradoslovím a zvykoslovím.

nástenný kalendár veľkosti A2 na šírku

 

OBJEDNÁVKY               SLOVANSKÉ MENÁ               SVIATKY

 

 

V ľavom stĺpci sú mená štátneho kalendára. Tenkým písmom sú písané mená z cudzích jazykov, tučným písmom sú pôvodom slovenské a slovanské mená. V pravom stĺpci sú pôvodné slovenské a slovanské mená z nášho územia alebo priľahlých oblastí, ktoré dnes v štátnom kalendári nie sú. Keďže sú to mená tradičné, podľa súčasných právnych noriem máme právo tieto mená riadne používať a dávať ich ďeťom so zápisom do matrík. V prípade potreby môžeme na požiadanie doložiť pôvod týchto mien.

Prírodný časník s pôvodnými menami, obradoslovím a zvykoslovím. Zostavil - Žiarislav, menná časť - Žiarislav, Bohdan Dobroslav, obrázok - Lívia Macková, príprava a zalamovanie - Ladomíra

Vydané k Hromniciam vo Vydavateľstve Diva v 15. roku obrodeného prírodného duchovna.

Objednávky - diva@ved.sk, 0908 312 957.

 

 

domáca stránka  podujatia  |  hudba   |  články  |  obrázky  |  spojenia  |  Rodná cesta (časopis na sieti) | Cesta koncovky