domáca stránka  podujatia  |  časník  |  Rodný kruh  |  Rodná cesta  |  vedomectvo  |  vydavateľstvo Diva  |  na Medzi  Žiarislav hudba  oznamy články  |  obrázky  |  spojenia       

 

Oznamy

 

 Darujte 2% z dane z príjmu  - občianskemu združeniu RODNÝ KRUH

 

Sme oficiálnymi príjemcami 2% za rok 2015

Môžete našej spoločnosti dať dve percentá zo zaplatenej dane z príjmu je to jednoduché.

 

30.4.2016 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

PREDVYPLNENÉ VYHLÁSENIE:   2percenta-vyplneny-adresat_rodny_kruh

 

Tu sú údaje potrebné do tlačiva:

IČO: 450 17 255

Právna forma: občianske združenie

Obchodné meno (názov): Rodný kruh

Sídlo: Kokávka

Číslo: 1144/14

PSČ: 98505

Obec: Kokava nad Rimovicou

 

V Y H L Á S E N I E o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane (pdf)

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z  PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI (doc)

 

MÔŽETE PODPORIŤ NAŠU ČINNOSŤ:

Vaším darom prispievate na:

– zabezpečenie zvukového štúdia Rodná cesta Na Medzi

– internetový časopis Rodná Cesta

– najbližšie vydanie knihy Čaro prírody (vo výrobe)

– nahrávanie hudobného nosiča Žiarislavovej hudby

 

Vopred ďakujeme

 

 

domáca stránka  podujatia  |  hudba   |  články  |  obrázky  |  spojenia  |  Rodná cesta (časopis na sieti) | Cesta koncovky