Gazdovská hlavná  |   ponuky  |   oznamy  |   gazdovia a výrobcovia  |   hudobníci a iní umelci  |  ved hlavná

 

 

 

Táto podstránka vedu je zameraná na sebestačné hospodárstvo a užité umenie, ktoré prináša plody nielen pre novodrevných gazdov a umelcov, ale aj pre iných. Novodrevný znamená nový, avšak vychádzajúci z pôvodných, dávnych (drevných) koreňov, v tomto prípade hospodárskych a umeleckých. A teda plody gazdovskej obrody môžu byť určené aj na predaj a na výmenu. Gazdovská obroda používa pri výmennom obchode svoju zástupnú menu hrivnu. 1 HRIVNA  zodpovedá hodnote 1 euro a jej stotiny - DROBÁKY zodpovedajú centom.  

.

Gazdovská obroda je teda zameraná na podržanie a zoznámenie sa s prácou tých, ktorí nejako súvisia s pôvodným, prírodným hospodárstvom, a to v novodobých podmienkach.  Gazdovská obroda vyzdvihuje gazdovskú, i keď skromnú sebestačnosť, poukazuje na možnosť prírodného hospodárenia bez grantov, chemických postrekov a mulčovačov. A teda poukazuje na obnovu nášho spojenia s Matkou Zemou, na gazdovanie, ktoré neprináša ničenie rastlinných a živočíšnych druhov, ale naopak - dáva im útočisko. Gazdovská obroda tiež v rámci svojich možností podporuje ohrozené pôvodné rastlinné a živočíšne druhy v prospech celkového prírodného súladu.