Gazdovská hlavná  |   ponuky  |   oznamy  |  gazdovia a výrobcovia  |   hudobníci a iní umelci  |   ved hlavná 

  

PONUKY

 

 

 

PREDÁME OVCE a KOZU

Predáme 2 minuloročné ovečky - Zušlachtená klenovecká valaška - mliečného typu. Toho roku už mliečili.

A 2 tohtoročné ovečky - Zušlachtená valaška, otec, hnedý baran - kríženec Valašky, Lacaune a Cigáje

možnosť kúpiť aj tohtoročného barana

Predáme tiež dojnú kozu - prvôstku - Slovenská koza karpatská

jeseň 2020 - Gazdovstvo Na Medzi

0907 740 868, 0908 312 957

cena za kus: 50 - 70 €

 

Hnedý otec tohtoročných ovečiek