domáca stránka  |  podujatia  |  Rodný kruh  |  Rodná cesta vedomstvo  |  vydavateľstvo Diva  |  na Medzi   

Gazdovská obroda  |  Žiarislav   |  Bytosti  hudba  |  oznamy ohlasy  |  obrázky  |  spojenia |  Rodná cesta    

 

 
9. - 16. 7. 2016 - REMESELNÝ TÁBOR - 1.sled
 
17. - 24.7. 2016 - REMESELNÝ TÁBOR - 2.sled

Dvory prírodných remesiel a gazdovania

Ešte sa dá prihlásiť - možné prísť aj na kratšiu dobu

ČO BUDE:

Práca s kovom: kutie noža, ocieľky, sekery bradatice, spony na odev... vedie Dobrodej a Roland

Práca s hlinou: výroba hrnčekov, dobovej keramiky (staroslovanská, vypichovaná, šnúrová...), hlinenej hrkálky, misky na vydymovanie, vypaľovanie v keramickej peci. vedie Lívia Bylinka

Stavba chlebovej dvorovej pece. vedie Michal Čorný

Práca s drevom: výroba lyžice, misky, píšťaly, fujarky, staroslovanského bubna, výroba luku so šľachovaným spevnením a výroba šípov so šľachovaním a kovaným  hrotom i so (sopečného) skla (pazúrik)

Prežitie: kresanie ohňa, príprava ohňa trením driev, varenie a pečenie v prírode, stavanie chlebovej pece, zdravoveda (prírodné liečenie), prírodného prežitia, miska, lyžica. vedie Matej Pašák

Salašníctvo: všeličo okolo kôz a oviec – dojenie, robenie syra, bryndze, žinčice, oštiepkov. Strihanie ovce a spracovanie vlny – pranie, česanie, pradenie a jednoduchšie tkáčske techniky - vedie Ladomíra

Odevy: Šitie slovanských odevov – košele, gety, šaty...a základné zdobenie (vyšívanie), tkanie gubane na jednoduchom tkáčskom stave a Výrobky z kože – náramnice, opasky, krpce, vypracovanie kožky bez chémie (mozgovica, mydlo).

Gazdovanie: o príprave hriad na spustnutom alebo novom gazdovstve. O chove a hospodárstve pre začiatočníkov. O výrobe plodivých hriad "na zelenej lúke", v krovinatom poraste i na neúrodnej zemi. Pestovanie z semien, z priesad, pestovanie staroslovanskej pšenice dvojzrnky a iné "vychytávky".

Včelárstvo:  príprava na začiatky včelárenia

Oddych: zber lesných plodov, výuka divotancov, piesne, lukostreľba a vrhač šípooštepov, premietanie ukážok, vedomecké hovory.

1.sled: hnietenie keramiky bez kruhu, stavanie chlebovej pece, miska, lyžica, jednoduché kovanie, výroba luku a šípov, príprava vlnenej priadze

2. sled: vypaľovanie keramiky, pečenie chleba a lepníkov (suchých placiek)obradového koláča, luky - šípy, kovanie hrotov a bradatice, šľachovanie luku

Iné činnosti: možné v obidvoch smeroch alebo upresníme na stránke www.ved.sk

Vhodné pre dospelých, dorastenci v sprievode                                           zmeny možné
 
Vedomecký, ani Oddychový tábor v tomto roku nebude. Hĺbkoví záujemcovia o vedomectvo sa môžu osobne dohodnúť na výcvikovom pobyte u Žiarislava, v ktorom sa zapoja do bežného pracovného života Na Medzi.
 
PRIHLÁŠKA  - (DOC), (PDF)
 
 
****

TÁBORY sa konajú v krásnom a čistom prostredí Stoličných vrchov na strednom Slovensku, medzi Kokavou nad Rimavicou a Látkami pri prírodnom gazdovstve "Na Medzi", takže sa dostanete do priameho kontaktu s bytosťami tu žijúcimi - kozy, ovce, kone, mačky, sliepky, psi a iní živáčikovia z okolitej prírody.

 
Na tábory nenoste zvieratá! Rátajte s prírodnými podmienkami.
 
Cena: 245,- € (35,- €/deň) na oba týždne 350,- € (25,- €/deň), Dorastenci 145,- € (21,- €/deň) študenti 189,-€ (27,-€/deň)
Pri platbe celej čiastky do Letného Slnovratu zľava 10€, 
 
V cene: výuka a programy, niektoré pomôcky a materiál pre výuku, bezmäsité jedlo 3x denne (s kozími mliečnymi 
výrobkami), možnosť ubytovania v prístreškoch, vo vlastných stanoch, pod nebom.
 
Materiál pre výrobu náročnejších výrobkov (bubon, fujara, luk, a výrobky z kože) nie je v cene, treba priniesť, 
doplatiť alebo odpracovať - po osobnej dohode na tel: 0907 740 868

Kvôli prehľadu priložte k prihláške kópiu dokladu o zaplatení. Zajednajte si miesto včas, počet miest je obmedzený.

Zálohu 40Eur / 1 000 Kč (zvyšok na mieste), alebo celú čiastku, posielajte na: Vydavateľstvo Diva - 0341186560/0900 Slovenská Šporiteľňa - (BIC: GIBASKBX, IBAN: SK 96 0900 000 000 0341 186 560) , pre Čechy a Moravu: 1370383103/0800 Česká Spořitelna (BIC (SWIFT): GIBACZPX, IBAN: CZ51 0800 0000 0013 7038 3103) . Účastníci z Čiech a Moravy môžu platiť v korunách českých na uvedený český účet aj doplatok na mieste.

Adresa: Vydavateľstvo Diva, Pošt. pr.3, Kokava nad Rimavicou, 985 05,  www.ved.sk, +421 907 740 868, +421 908 312 957, imelo: diva@ved.sk,

 

Linky na predchádzajúce:

26.7.15 UKULI SME NOŽE Z TRÁVY - obrazová reportáž

1.7.15 REMESELNÝ TÁBOR 1.sled! - obrazová reportáž

31.7.13 TÁBOR PREŽITIA, ZRUČNOSTI A REMESIEL

18.7.12 ČLOVEK ZRUČNÝ EŠTE ŽIJE! - alebo ako bolo na tábore prírodných remesiel a prežitia

17.7.12 Tábor prírodnej zručnosti a prežitia: ZRUČNE PREŽILI VŠETCI

Dvory prírodných remesiel roku 10 - obrazové svedectvo - TU

PREČO ROBÍME DVORY PRÍRODNÝCH REMESIEL? článok TU

Obrázky z Dvorov 2009 TU

Táborové pohledy (Dvory prírodných remesiel 2009) článok
 

zmeny možné

 
PRIHLÁŠKA (doc)
 
Zmeny možné