domáca stránka  |  podujatia  |  Rodný kruh  |  Rodná cesta  |  vedomstvo  |  vydavateľstvo Diva  |  na Medzi   

Gazdovská obroda  |  Žiarislav   |  Bytosti  hudba  |  oznamy ohlasy  |  obrázky  |  spojenia |  Rodná cesta    

 

 

 
LETNÁ ŠKOLA - TÁBORY
 
VEDOMECKÉ STREDISKO "NA MEDZI"
 pri Kokave nad Rimavicou
 
vedie Žiarislav

 

9. - 16.7.17 - REMESELNO-GAZDOVSKÝ tábor

- pre dospelých a staršie deti

Práca s kovom: Kutie noža, ocieľky, sekery bradatice, spony na odev

Práca s hlinou: výroba hrnčekov, dobovej keramiky, hlinenej hrkálky, misky na vydymovanie, vypaľovanie v keramickej peci

Práca s drevom: výroba píšťaly, fujarky, staroslovanského bubna, lyžice, misky

Prežitie: Kresanie ohňa, varenie a pečenie v prírode, Stavanie chlebovej pece, zdravoveda prírodného prežitia, jedlo z prírody

Salašníctvo: Všeličo okolo kôz a oviec - dojenie, robenie syra, bryndze, žinčice, oštiepkov, zdravoveda

Strihanie ovce a spracovanie vlny - pranie, česanie, pradenie a jednoduchšie tkáčske techniky

Odevy: Šitie slovanských odevov – košele, gety, šaty...a základné zdobenie (vyšívanie), tkanie gubane na jednoduchom tkáčskom stave

Výrobky z kože - náramnice, opasky, krpce, vypracovanie kožky bez chémie

 
Na tomto tábore prisľúbil účasť kováč Dobrodej - mala by sa kuť sekera bradatica

zmeny možné

Odkazy na predchádzajúce:

6.8.16 Dary vedomia z tábora remesiel

6.7.16 REMESELNÉ DIELNE na tohtoročných táboroch Na Medzi

26.7.15 UKULI SME NOŽE Z TRÁVY

1.7.15 REMESELNÝ TÁBOR 1.sled! - obrazová reportáž

31.7.13 TÁBOR PREŽITIA, ZRUČNOSTI A REMESIEL

18.7.12 ČLOVEK ZRUČNÝ EŠTE ŽIJE! - alebo ako bolo na tábore prírodných remesiel a prežitia

17.7.12 Tábor prírodnej zručnosti a prežitia: ZRUČNE PREŽILI VŠETCI

Dvory prírodných remesiel roku 10 - obrazové svedectvo - TU

PREČO ROBÍME DVORY PRÍRODNÝCH REMESIEL? článok TU

Obrázky z Dvorov 2009 TU

Táborové pohledy (Dvory prírodných remesiel 2009) článok
 
 
 
****

 

29.7. - 5. 8.17  DETSKÁ LETNÁ ŠKOLA

- pre deti a dorastajúce bytosti (odporúčaný vek od 9 do 17 rokov)

Hra na hudobné nástroje, ako sú píšťalky koncovky, bubny-doby a hrkálky a jednoduché nástroje si aj vyrobíme • Užitá matematika - počty hrou• Šitie puzdra na niečo alebo kapsu cez rameno a vyšitie alebo maľovanie pravzorov s vysvetlením a kto bude chcieť, môže si vyzdobiť aj slovanské šaty alebo košeľu výroba lukov a šípov a cvičenie streľby, vyrobíme si aj masky a prírodný odev • Hry na slovensné druhy, O tajomstvách slovenčiny, Branná hra - prepad Avarov, Nočná hra na svetlušky, Jednoduché kovanie, • hlinené misky, bábiky z ovčej vlny, drevené lyžice,... Upečieme si placky a upražíme slovanské pražmo na pahrebeBudeme poznávať okolitú prírodu - bylinky, stromy, zvieratá Budeme si hrať, spievať, tancovať, cvičiť 4 živly a rozjímať v prírode Skúsime kresliť a maľovať voľne i podľa pravzorov - na papier a na drevo, na plátno Poznáme ako sa žije s domácimi zvieratami - ako sa doja kozy, ako sa privolávajú ovce, ako sa češe kôň Urobíme poznávaciu výpravu do okolitých Veporských hor a budeme sa kúpať v horskom potoku Čaká nás aj veľa prírodných hier, slávností a ďalších dobrodružstiev.

Ešte doladujeme, kde a ako bude tábor vedený
 
Odkazy na predchádzajúce: 

 obrázky - Lesná škola, leto 2009

 obrázky - Detský tábor, leto 2008
 

****

****

6.8. - 13.8.17 VEDOMECKÝ TÁBOR

- pre dospelých

Oslobodenie z civilizačných namotávok, očistný obrad s ohňom a vodou, o uchopení vlastnej cesty.

Žiarislavova NÁUKA O SNOCH a o prepojení vedomia s podvedomím - osobného ducha s dušou.

O vôli duchaplného prežitia a o pestovaní vedomeckej spoločnosti. Užité vedomectvo a prírodné liečiteľstvo: Príprava bylinných olejov a tinktúr, príprava na púť v horách, príprava byliniek a misiek na očistné vydymovanie, obrady Cesty koncovky.

4 živly: Cvičenie i užité učenie 4 živlov vo vzťahoch a liečiteľstve, mudry 4 živlov

Novodrevné vedomstvá, umenie Rajany, cvičenie divotancov, vedomecké kreslenie... zmeny možné

 

 
 

Odkazy na predchádzajúce:  

26.7.15 VEDOMECKÝ TÁBOR r. 15 prírodné prežitie, očista, obrady, práca s prírodnými živlami…

31.7.14 VEDOMECKÝ TÁBOR 14 - v obrazoch

1.10.13 SOBÁŠ - obrazové svedectvo

8.8.12 Na vedomeckom tábore - obrazové svedectvo

Z VEDOMECKÉHO TÁBORA ROKU 2011 - obrazové svedectvo 

CHCELA SOM NOVÉ VEDOMOSTI, MÁM PLNÉ SRDCE - ohlas na vedomecký tábor r.11 TU

Vedomecký tábor roku 10 - v obrazoch - TU 

Ako bol mladý vrchár na vedomeckom tábore - obrazový článok (z vedomeckého tábora roku 9)

 

 

 
****

TÁBORY sa konajú v krásnom a čistom prostredí Stoličných vrchov na strednom Slovensku, medzi Kokavou nad Rimavicou a Látkami pri prírodnom gazdovstve "Na Medzi", takže sa dostanete do priameho kontaktu s bytosťami tu žijúcimi - kozy, ovce, kone, mačky, sliepky, psi a iní živáčikovia z okolitej prírody.

 
Na tábory nenoste zvieratá! Rátajte s prírodnými podmienkami.
 
Cena: Dospelí 190,- € (27,- €/deň), študenti 170,- € (24,-€/deň)  dorastenci (15 - 18 r.) 150,- € (21,- €/deň), 
deti v doprovode s dospelým (do 15r.) - 120,- € (17,- €/deň).  Samostatné deti na detskej letnej škole: cenu ešte upresňujeme.
Pri platbe celej čiastky do Letného Slnovratu zľava 10,- €.
Ak sa niekto prihlási na dva a viacej táborov - zľava na druhý a každý ďalší 10,- €
Po osobnej dohode je možnosť časť alebo celú čiastku odpracovať - vopred. Volajte 0907 740 868
 
V cene: výuka a programy (od rána do večera), niektoré pomôcky a materiál pre výuku, bezmäsité jedlo 3x denne 
(s kozími mliečnymi výrobkami), pre deti desiatá, možnosť ubytovania v prístreškoch (kolostanoch - plachtová strecha 
na koloch), vo vlastných stanoch, pod nebom.
 
Materiál pre výrobu náročnejších výrobkov (bubon, fujara, luk, a výrobky z kože) nie je v cene, treba si priniesť vlastný, alebo 
doplatiť alebo odpracovať - po osobnej dohode na tel: 0907 740 868

Kvôli prehľadu priložte k prihláške kópiu dokladu o zaplatení. Zajednajte si miesto včas, počet miest je obmedzený.

Zálohu 40Eur / 1 000 Kč (zvyšok na mieste), alebo celú čiastku, posielajte na: 0341186560/0900 Slovenská Šporiteľňa IBAN: SK 96 0900 000 000 0341 186 560, Účastníci z Čiech a Moravy môžu platiť v korunách českých na uvedený český účet aj doplatok na mieste. Pre Čechy a Moravu: 1370383103/0800 Česká Spořitelna, IBAN: CZ51 0800 0000 0013 7038 3103.

Adresa: Vydavateľstvo Diva, Pošt. pr.3, Kokava nad Rimavicou, 985 05,  www.ved.sk, +421 907 740 868, +421 908 312 957, imelo: diva@ved.sk,

 
zmeny možné
 
PRIHLÁŠKA (doc)
 
PRIHLÁŠKA (pdf)
 
 
NA TÁBORY: 
PRÍJMEME KUCHÁROV NA PRÍRODNÉ VARENIE (NA OHNI, KOTLE)
 
PRÍJMEME HOSPODÁRSKEHO POMOCNÍKA na vedomeckom chodníku
 
hláste sa na 0907 740 868 alebo diva@ved.sk
 
Zmeny možné