domáca stránka  podujatia  |  Rodný kruh  |  vedomstvo  |  vydavateľstvo Diva  |  na Medzi Gazdovská obroda  |  Žiarislav hudba  |  výzvy  |  oznamy  |  ohlasy  |  obrázky  |  video  |  spojenia  |   články 

 

OTÁZKY A ODPOVEDE

 

Dobyrad: Tí hlapci čo sa zaoberajú v Dúbrave slovanskou mytológiou boli dotknutí, že slovanských bohov vysvetľuješ len ako neosobné sily. No mňa veľmi nadchlo tvoje vysvetlenie ladného a perného prazákladu, ale uznaj že z ich hľadiska je to poburujúce, lebo si im akoby siahol na bohov .

Žiarislav: No škoda že sa nespýtali rovno. Človek nikdy nepovedal ani nenapísal, a za tých dvanásť rokov sú to stovky článkov a prednášok o rodnom, že by napríklad popieral alebo akokoľvek spochybnil jestvovanie Perúna ako bytosti vo viere a vedomí našich predkov. To isté sa týka aj Živy, Roda a podobne. Keď povieme, že tráva je zelená, vôbec to neznamená, že by sme popierali modré nebo. Tráva je zelená a pritom nebo je modré, to sa nevylučuje. Je Rod ako bytosť s veľkým R a je rod ako rodostrom rodiny. To je jasná skutočnosť nášha zjaveného a ustanoveného jazyka. Je Živa ako bytosť vnímaná Slovenmi na prelome prvého a druhého tisícročia a dnes znova vnímame aj živu s malým ž ako životnú silu, ako jav, to sa nevylučuje. Živa ako duchovná sila je pre zmenu aj vec novodrevnej obrody, veď sila je ako fyzikálna veličina ustanovená v sústave SI. Že používame pojem živa ako duchovná životná sila, to je už dejinná skutočnosť a názory na tom veľa nezmenia. Máme právo na duchovnú obrodu, to je naša dnešná cesta a to si netreba mýliť s historickými vedami. Pojem živa ako jav nmemôžme vylúčiť ani vo vnímaní našich predkov (v Návrate Slovenov človek použil prirovnanie Agni ako bytosť a agni ako jav u indoárijov, ktorí to tak vnímajú, aj keď vôbec nepoužívajú veľké písmená. Takže keď niekto vníma Perúna ako bytosť, ešte neznamená, že by nemohol vnímať pernú silu ako mužský protipól sily ladnej, ktorá sa nevylučuje s bytosťou Ladou. Môže to pripúšťať alebo vnímať aj ten istý človek. Stačí na to vedomecké slovko "aj". I tak še da, i tak še da. No a je azda dobré rozlišovať medzi vedami skúmajúcimi obdobie pred 1 500 rokmi a dnešnou novodrevnou kultúrou. Aj pred 1 500 rokmi sa duchovné vnímanie ľudí vyvíjalo, pred Veľkou Moravou bolo iné ako za Sama a navyše tak ako to dnes vidíme vo folklore, či etnografii, v každom kraji to bojo trochu iné, napriek skutočnosti všeslovanskej kultúry. Jedna vec sú názory a druhá vec je život. Žiarislav hovorí o novodrevnej duchovnej vede ktorá síce čerpá aj z prastarých koreňov, ale nie je rekonštrukciou 8. storočia - veď prečo napríklad ôsme, a nie piate, alebo pätnáste?. O svojom vnímaní nevtelených bytostí človek nehovorí, považuje to za svoju osobnú vec, s ktorou často nehovorí ani s najbližšími. Žiarislav tým chlapcom, čo uskutočňujú slovanské náboženstvo na základe útržkov kroník a dobových rekonštrukcií, drží palce, aby sa dostali k dobrému výsledku. Ale je to iný odbor, ako napríklad zobrať píšťalu koncovku a učiť na ňu hrať astmatické dieťa, aby mohlo zdravo dýchať. Jednoducho máme teraz každý iné poslanie, alebo činnosť, a z toho vyplývajú rôzne vety. Matematik si svoje rovnice nevyrieši, keď sa bude hádať s filozofom. Niektoré veci nášho vývoja vyplávajú navonok až neskôr.

 naspäť na otázky