domáca stránka  podujatia  |  Rodný kruh  |  vedomstvo  |  vydavateľstvo Diva  |  na Medzi Gazdovská obroda  |  Žiarislav hudba  |  výzvy  |  oznamy  |  obrázky  |  video  |  spojenia  |    Rodná cesta (časopis)články 

 

 

SLÁVNOSTI   LETNÉHO  SLNOVRATU

 

Rodného kruhu a hostí

 

št 22. - ne 25.6.

 

 

Vajana r.17 - VEPORSKÉ VRCHY

 

 

kde: Sekcia - (Látky) - Polianky

 

mapa

 

 

minuloročné slávnosti:

 

29.6.16 Slnovrat 2016 – od večera do rána – v obrazoch

2.6.17 SPOMIENKA na LETNÝ SLNOVRAT roku 16 – očami účastníkov

                                                                                                                                          snímka: LM 2015

PRIEBEH OSLÁV

ŠTVROK - Príprava stanoviska, rozdelenie služieb, rozdelenie pracovných a obradových skupín, duchovná a obradová príprava

PIATOK - Príprava obradov a zabezpečenia, vedomecké učenie o podstate obradov, ukážky a vysvetlenie, spoločné pôsobenie, cvičenie spevov a hudobných zložiek. Očistné obrady podstrižín, očista ohňom a dymom,  kupalo. Hovory o podstate slnovratu a význame duchovných mien v rodnom jazyku.

SOBOTA dopoludnia – očistné obrady pre tých, ktorí to nestihli v piatok.

OBRADY KTORÉ BÝVAJÚ NA LETNOM SLNOVRATE:

- Obrad ochrany novorodeniatok a detí

- Obrad prijímania mien

- Na sklonku dňa zapálenie posvätných vatier, reťazenie obradov jednotlivých skupín – Veľký slnovratový obrad.

- Otvorenie veľkého kruhu a oslava, otvorenie obradových svargovníkov a hodovanie, spevy a tance do rána

O polnoci – prehovor, spoločné priania, oslavy prijatia nových súrodencov a oslavy už prijatých duchovných mien

NEDEĽA - Na svitaní – obrad prijímania slncovej priadze

- predpoludním rozpravy o veciach celospoločenských, vývoj v našom svete a vo vedomectve.

- pred odchodom – chvála, upratanie miesta do pôvodného stavu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čo priniesť ako obetinu?

Na obdarovanie známych netreba žiaden návod. Pisateľ včera vytočil med a tak dnes prinesie sklenicu voňavého lesného medu do spoločného. Sú veci, ktoré nám na slnovrate pomôžu – smreková živica, brezová kôra, očistné bylinky... Kosenie lúky  - kto má kosu, môže priniesť. Chystanie dreva... Obradový koláč...Na oslavách Letného Slnovratu budeme mať 58. číslo vedomeckých listov a iné nevydané časopisy, takže na toto a na ďalšiu činnosť v tomto duchu môžete prispieť. V tomto čase prijmeme aj obeživo na podporu vydania ďalšej Žiarislavovej knihy.

KAŽDÝ SA MôŽE ZAPOJIŤ

do prípravy - v táborovom stredisku vám povieme, čo ešte treba. (príprava obradov, chystanie dreva, kosenie obradovej ôlúky, zabezpečenie vody a bylín na čaj, chystanie 4 vatier, spoločného jedla, prinesenie pitnej vody, usmerňovanie aut na parkovisku, zabezpečenie latrín, uklid po skončení,...)

Práca v obradových skupinách:

Zabezpečovacia skupina pre umiestnenie a oboznámenie  hostí a vymedzenie parkovania áut

Zabezpečovacia skupina sokolov pre dohliadanie na poriadok na táborisku a obradovom mieste

Prípravná skupina pre vodu, varenie čajov a prípravu stravy

Obradové skupiny pre prípravu a uskutočnenie samotných obradov

Iné zabezpečenia.

TÁBOROVÝ PORIADOK

Oslavy Letného Slnovratu usporiadala spoločnosť Rodný kruh – spoločnosť pre pôvodné duchovno a vedomecké učenie.

Podmienkou pri týchto oslavách Slnovratu je odev v rodnom duchu, teda buď kroj alebo novodrevný odev. Kto si privedie nových hostí, nech im pomôže zabezpečiť sa v tomto smere a taktiež v poznaní povahy podujatia a spôsobov. Noví ľudia, ktorí nie sú v rodnom kruhu ani nemajú známeho, ktorý by za nich ručil, sú vítaní, len treba sa pri príchode nahlásiť u vedúceho - Žiarislava, nech vie, kto prišiel.

Stanovisko osláv Letného Slnovratu je vo vyššej nadmorskej výške. Preto si so sebou vezmite aj odev, ktorý vás večer, alebo v noci zahreje. Ak chýba nejaká gubaňa,pomôcť môže aj obyčajná prikrývka  (deka). Aj vrchné odevy by mali byť prírodné -  nie šustáky a gumené pláštenky,... 

Voda v zabezpečovacom stredisku je pre prípad núdze. Bežne chodia účastníci, ak vodu nemajú so sebou, smerom k prameňu Ipľa.

Záchody – sú označené a sú kryté.

Všetky odpadky si odnášajú tí, ktorí ich priniesli. V táborisku nech nie sú odpadky ani len dočasne ponechané, účastníci si ich držia vo vrecúškach na to určených.

Neničíme živé rastliny a živočíchy.

Ak má niekto so sebou psa, zodpovedá zaňho v plnej miere a nech má zabezpečený úväz. Psy by sa nemali po tábore voľne túlať. Taktiež nemajú rušiť obrady.

Stany stavajte tak, aby neboli tesne pri obradovom mieste, najlepšie keď sú v miestach začiatku porastu a ešte lepšie v lese. Voľte stany nevýrazných prírodných farieb – zelená , hnedá a pod., aby sme nenarušovali prírodný vzhľad krajiny.

Autá – na vyhradenom parkovisku. Parkujte tak, aby z obradového miesta nebolo vidieť autá.

Dodržujte základné pravidlá bezpečnosti, slušnosti a ochrany prírody.

Na Slnovratové oslavy nenoste alkohol z obchodu. Pripúšťame v čase po hlavných obradov obradové požitie medových a ovocných prírodne kvasených nápojov. Dodržujeme mieru.

Obradný pôst zvyknú držať pred obradmi tí, čo kráčajú po vedomeckom chodníku.

Prípadné zdravotné ťažkosti hláste v zabezpečovacom stredisku.

Na táborový poriadok dohliada družina sokolov. Sokoli sú majú na sebe viditeľné označenie. Služba sokolov je presne ohraničená táborovým poriadkom a ich činnosť je pod zodpovednosťou vedenia podujatia. Ich rady  treba zobrať na vedomie. Oslavy sa konajú na pozemku v osobnej správe a sú len pre hostí, ktorí tam sú a správajú sa v súlade s našim poriadkom a duchom podujatia.

                                                                                                                                                                                     foto: Martin Kelečeni 2013

DôLEŽITÉ:

ODPOVEĎ NA OHLASY OHĽADOM ODEVU NA SLNOVRATE TU

Aj v tomto roku doporučujeme sa aspoň 3 dni pred Slnovratom postiť na bezmäsitej 
strave, duševne sa pripraviť a prípadne priniesť si aj svoje prírodné hudobné nástroje.
Podmienkou účasti je odev v pôvodnom prírodnom duchu, to znamená, že tradičný,
alebo novodrevný odev (kroj alebo novokroj), vytvorený v súlade s vašim vkusom
od dôb dávnych predkov, až po novoveké miestne  kroje, samozrejme, pri tvorbe a 
zdobení odevov možno využiť vlastné videnie. Kto si nevie rady, môže si na pruhu prírodného plátna 
vystrihnúť, alebo vyrezať otvor na hlavu a previazať si takýto odev opaskom. Komu býva zima, mal
 by s tým rátať, aby si večer nezykril pri obradoch košeľu v rodnom duchu nejakou kikiríkatou
 umelohmotnouu vetrovkou. 
 
Hostia z iných kultúr môžu prísť v odevoch prírodných kultúr, ktoré pestujú. 
 
Pripravený odev je podmienkou vstupu na Slnovrat a iste sa vám bude hodiť
aj na ďalšie príležitosti. Naše odevy dodávajú našim obradom
väčšiu silu a pripravenosť jednotlivcov prospieva pripravenosti kruhu.
Ešte stále, div divúci, v slovenskej krajine vie šiť tak veľa ľudí, že každý
si pri troche námahy môže ušiť alebo dať ušiť prírodný odev. Prírodné
plátna sa pri troche snahy dajú zohnať. V Dive č. 3 uverejnený
návod na ušitie košele, pričom predĺžená košeľa - košelica je základom
staroslovenských ženských šiat. Nebojte sa tvoriť, či už osamote alebo v
kruhu priateľov, s ktorými sa dohodnete. 
 
SPôSOBY SLNOVRATOVÝCH OSLÁV TU
 

Poznámka: Každý sa môže nejako zapojiť do chodu. Prijmeme radi tých, ktorí sa chcú podieľať na príprave priestoru, na príprave hier, ktoré môžu navrhnúť. Tiež sa môžu dohodnúť a v súlade pripraviť umelecké vystúpenia, ak sú v súlade s rodným duchovnom.

Čo si treba priniesť? Podmienkou účasti je odev v pôvodnom duchu. Čo potrebujete na prežitie v prírode. Na miesto má prístup len pohotovostné auto so zásobovaním tábora, rešpektujte vyhradený parkovací priestor. Oslavy Slnovratu sa dejú na pozemku v osobnej správe, ktorý je dohodnutý vedúcim Rodného kruhu s podmienkou bežného slušného správania. Prineste si hudobné nástroje na piesne v rodnom duchu. 

AKO PRENOCOVAŤ? AKÉ PRÍSTREŠKY?

V zásade zabezpečujeme len miesto pod holým nebom alebo pod stromom a každý sa stará o svoj pelech. Môžete si postaviť stany. Doporučujeme nenosiťč „kikiríkaté“ pestrofarebné stany, voliť radšej odtiene zelenej, hnedej farby. Skrátka nerušiť prírodný vzhľad okolia. Mnohí si zvyknú len natiahnuť plachty. Napríklad - šnúra medzi stromy a cez ňu pretiahnete vo vhodnom uhle plachtu (aby vás neoblialo jazierko, keby Perún pustil vodu).Plachtu upevníte kolíkmi na jednej alebo dvoch stranách. Takýto prístrešok chráni aj pred ostrým slnkom. V zásade každý je zodpovedný za seba a kto si ako ustelie, tak bude spať. V zásade sloveni nie sú z cukru.

Pred sobotným večerom bude „veľký obrus“ – spoločný stôl

 Kto má dobrú sekerku alebo valašku, môže pomôcť pri hotovení dreva.

                                                                                                                                                                                      foto: Martin Kelečeni 2013

 

Tí, ktorí si celkom nevedia rady môžu si zohnať šaty aj od tých čo ich šijú
(napríklad z Gazdovskej obrody
 
 
Slnko, moje slnko
 
Novodrevná slnovratová pieseň,
Žiarislav 21.6.12
 
Slnko, moje Slnko,
svetlo v duši spusti,
bez teba by bol svet
temný, chladný, pustý.
 
Slnko, moje Slnko,
v tebe moja viera,
v tebe srcdo moje,
brána Všehomiera.
 
Slnko, moje Slnko,
a pod tebou voda,
ty si moja sila
i moja sloboda.

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                  foto Ladomíra 2013

články a obrázky z minulých rokov:
 

24.6.15 Oslavy Letného slnovratu 2015 - obrazová reportហ- Ladomíra

25.6.15 Slnovrat v rodnom kruhu bytostí a hostí - KEĎ SLNKO NEZAPADÁ...  Svedectvo z Letného slnovratu 2015

PREŽIME SLNEČNÝ ZÁZRAK - 20. vedomý slnovrat - 20 rokov šírenia vedomeckého učenia - Žiarislav povedá (2015)

Slovanské ohne - príbeh Martina Slivku 2015 (eng sub) - dokumentárny film Evy Čarnogurskej

7.7.14  Oslavy letného slnovratu - sila, duch, zima, nebo, vietor a teplo v duši - Peter Miler

28.6.14 SLNOVRAT 2014 - obrazová reportáž

19.6.14 O OHNI a SLNOVRATE - Ukážka z práve vydávanej knihy "Návrat Slovenov v duchu a slove"  - už je v tlačiarni

18.6.14 Spojme sa s duchom slnečným! Šestnásty krát veľký celoslovenský Slnovrat!

Záznam z 18.6.14 - Rodná cesta - O Letnom SLNOVRATE - prevziať

10.7.13 Slnovratové pohľady -  foto - Martin Kelečeni

 

27.6.13 Opäť sme sa zišli - LETNÝ SLNOVRAT r.13 v obrazoch

 

17.7.12 KOLO 4 VATIER - svedectvo Letného slnovratu Rodného kruhu 2012 - Ďuro Shelley

 

3.7.12 Cez vysokú vatru skoč, daj si pozor na vrkoč - zachytil Jozef Majerský - obrazové svedectvo z letného slnovratu r.12

 

28.6.12 Obrazové svedectvo - LETNÝ SLNOVRAT Rodného kruhu r.2012 - foto MANÍK

 

21.6.12  SLNKO V DUŠI - svetlo našej kultúry

 

19.6.12 Pred Letným Slnovratom 2012 NAŠE VYZNANIE JE VEDOMÉ!

 

19.6.12 Oslavy Letného Slnovratu

 

11.6.12 Pôst, práca, obrady a oslavy JE ČAS SLNOVRATU

21.4.12 ZAKAZUJE NÁM ŠTÁT SLÁVENIE SLNEČNÉHO SVIATKU?
22.12.11 Všetci sme postihnutí rušnou civilizáciou, ale POKOJ V DUŠI JE NA DOSAH

SLNOVRAT ROKU 11 - obrazové svedectvo  zachytil Ďurino Shelley

27.6.11 VAJANO r.11: Malo liať a takmer mrznúť. Svarog žičil, Perún nezlial a vetrom sme odolali - NA CISÁRSKEJ HOLI VZPANULI V RASTÚCEJ SILE SLNOVRATOVÉ VATRY

11.5.11 Štyri vatry na Slnovrat - článok z Trnavského hlasu TU

 

Už vystúpime na horu, kde spravíme si útulky - K LETNÉMU SLNOVRATU ROKU 11 TU

Pozrite pravzory z rodného duchovna ČO SI VYŠIŤ NA KOŠELU? TU

Továreň je uniforma. Duša má svoj odev - Na Slnovrat vo vlastnej košeli TU

foto: Ladomíra

                                                                                                                                                                                   foto: Martin Kelečeni 2013

SLNKO

Sú veci medzi nebom a zemou, ktoré sa nedajú inak, ako zažiť, aby sme o nich mali pojem. Najväčšie stretnutie a sviatok v roku je pre mnohých práve takáto vec.

Sú veci, ktoré sa nedajú kúpiť. Sú predstavenia, kde herec nie je herec a je súčasne aj divákom, takže nieto ani hercov, ani divákov. Je len k duchu obrat - obrad. Sú stretnutia, na ktoré sa nezabúda. Stretnutia nielen človeka s ľuďmi, stretnutia ľudí s divmi, s čarom, s tajomnom.

Sú zvyky, ktoré nie sú zvykmi. Sú obrady, ktoré nie sú obradmi. Je duchovno, ktoré je živé. Sú podujatia, ktoré nepotrebujú granty a razítka. Duchovné povstanie, ktoré spočíva v stretnutí, alebo splynutí so silou slnka, so silou vesmíru, so silou života....    čítaj viac TU

SLNOVRAT – PERÚN NAS PODRŽAL - svedectvo z roku 10 TU

OHLASY a pozdravy zo Slnovratu TU

Ako bolo na Slnovrat roku 9 TU
 úvodník r.9 TU
staršie články o Slnovrate TU
obrázky - 2006 TU, 2008 TU a 2008 TU, 2009 TU, 2010 TU

                   domáca stránka  podujatia  |  hudba   |  obrázky  |  spojenia  |  Cesta koncovky | English pages