domáca stránka  podujatia  |  Rodný kruh  |  vedomstvo  |  vydavateľstvo Diva  |  na Medzi Gazdovská obroda  |  Žiarislav hudba  |  výzvy  |  oznamy  |  obrázky  |  video  |  spojenia  |    Rodná cesta (časopis)články 

 

 

SLÁVNOSTI  

 

 

LETNÉHO  SLNOVRATU

 

 

roku ´23

 

Rodného kruhu s vedomeckým prístupom

 

 

 25.ročník

 

(št 22.6. prípravný deň)

 

pi 23. - ne 25.6.22

 

Hlavný deň je v sobotu 24.6.

 

Stredné Slovensko - Dubový vrch pri Krupine

 

Štvrtok a piatok sú prípravné dni, v piatok už prebiehajú niektoré obrady.

 

článok k tohtoročným slávnostiam:

Štvrťstoročie veľkých Slnovratov: berieme si svoje práva

 

 

Kde: Dubový vrch - Draubis

 

severo-západne od Krupiny južne od obce ŽIBRITOV pri prírodnej pamiatke Krupinské Bralce

 

MAPA (google)

 

 súradnice:  48°22'43.2"N 18°58'43.3"E - lúka slnovratová (červený špendlík na 1.mape)

súradnice na parkovisko:  48°21'21.6"N 19°00'59.0"E (tretí obrázok)

na treťom obrázku - cesta z parkoviska na slnovratovú lúku - zaisťovaná kyvadlovou prepravou - každou celou hodinu.

cesta z Krupiny na parkovisko

Odstavné parkovisko za SAD zastávkou za Vodnou nádržou Krupiná,

posledný úsek cesty bude kyvadlová doprava každú celú hodinu.

Popis cesty:

Autom netreba zachádzať do Žibritova, lepšie sa tam dostanete z Krupiny. V centre treba z 66ky odbočiť na Námestí Slovenského národného povstania  (okolo jednoty coop) a napojiť sa na cestu Koháryho Rad, ďalej na Eleny Maróthy Šoltésovej – Kalinčiakova – Bebrava – v pravo bude vodná nádrž Krupina – ako keby po cyklotrase 5560 smer  prírodnej pamiatky „Krupinské bralce“ pri vrchu „Štangarígel“ -Odtiaľ na odstavné parkovisko za SAD zastávkou za Vodnou nádržou Krupiná, posledný úsek cesty bude pravdepodobne kyvadlová doprava každú celú hodinu. Inak pešo.

Dôležité doplnenia k Slávnosti Letného SLNOVRATU ´23

Oslavy sa konajú na pozemku v osobnej správe a sú len pre hostí, ktorí sa správajú v súlade s našim poriadkom a duchom podujatia.

Prihlášky: Každý, kto ešte nebol na žiadnom našom podujatí, kde by si vyplnil prihlášku do vedomeckého učení, gazdovskej obrody, rodného kruhu a pod. si pri službe prihlášku vyplní a svojim podpisom potvrdí, že sa zoznámil so spôsobmi slnovratových osláv Rodného kruhu a bude ich dodržiavať. Sústredenie s oslavami Slnovratu je súčasťou širšej obrodnej činnosti tohto občianskeho združenia. Návštevníci sa vypísaním údajov a prihlásením sa na vymedzenú dobu slávností stávajú súčasťou Rodného kruhu. Tento spôsob nám umožňuje pracovať v súlade s právnym poriadkom.

Stany stavajte tak, aby neboli tesne pri obradovom mieste a ani na miestach určených na spoločné priestory, najlepšie keď sú v miestach začiatku porastu a ešte lepšie v lese. Voľte stany nevýrazných prírodných farieb – zelená, hnedá a pod., aby sme nenarušovali prírodný vzhľad krajiny. Mnohí si zvyknú len natiahnuť medzi stromy plachty upevnené kolíkmi. Takýto prístrešok chráni aj pred ostrým slnkom. V zásade každý je zodpovedný za seba a kto si ako ustelie, tak bude spať.

Jedlo: Pred sobotným večerom bude „veľký obrus“ – spoločný stôl. Ostatné jedlo si treba priniesť so sebou. V sobotu a možno aj v piatok bude možnosť zabezpečiť si bezmäsitý guláš.

Voda v zabezpečovacom stredisku je pre prípad núdze. Je dobré si zobrať dostatok pitnej vody so sebou. Neďaleko miesta je prameň vhodný na varenie. Aj keď zabezpečovacia skupina vyvezie nádoby s vodou, je dobré sa spoliehať hlavne na seba.

Záchody sú označené a sú kryté.

Parkovanie: Na miesto má prístup len pohotovostné auto so zásobovaním tábora, pre návštevníkov je vyhradený parkovací priestor. Je možnosť si veci vyviesť vyššie (platí predovšetkým pre tých, čo zabezpečujú spoločné veci), ale bezodkladne po vyvezení je treba auto odparkovať naspäť na vyhradené parkovisko. Kto bude vyvážať veci, oznámi službe značku auta a svoje telefónne číslo.

Obradný pôst zvyknú držať pred obradmi tí, čo kráčajú po vedomeckom chodníku. Doporučujeme pred Slnovratom nejesť mäso a duševne sa pripraviť.

Prípadné zdravotné ťažkosti hláste v zabezpečovacom stredisku.

Na táborový poriadok dohliada služba, ktorej činnosť je vymedzená  táborovým poriadkom a jej činnosť je v súčinnosti s vedením podujatia. Ich rady treba zobrať na vedomie.

Do tábora je vstup v novodrevnom, alebo tradičnom prírodnom odeve a pri vstupe sa dospelí návštevníci zapíšu.

Čo si treba priniesť? Podmienkou účasti je odev v pôvodnom duchu.

Ďalej to, čo potrebujete na prežitie v prírode. Vodu, jedlo. Misku, lyžicu a hrnček na prípadné varené jedlo.

Vítané sú hudobné nástroje na piesne v rodnom duchu. 

Kto má dobrú sekerku alebo valašku, môže pomôcť pri hotovení dreva.

Každý účastník slnovratového tábora má nejaké poslanie, nejakú úlohu v celkovom diele. Vítané sú posilnenia služieb. V priebehu pobytu je možné zapojiť sa do činnosti jednotlivých prípravných, alebo obradových skupín.

Činnosť Rodného kruhu by mala byť príkladom pre súlad širšej spoločnosti. Poriadkom slnovratových osláv prispievame k obnoveniu a obrode prírodného duchovna na Zemi, na ktorej sme sa zrodili, aby sme dospeli k duchovnému naplneniu. 

 Chvála za možnosť sa stretnúť v živom svore nášho Všehomíra. ŽS.

 

foto: Rudy - Slnovrat 2022

 

 

SPôSOBY SLNOVRATOVÝCH OSLÁV:

ODEV TRADIČNÝ ALEBO NOVODREVNÝ JE PODMIENKOU VSTUPU: Odev v pôvodnom prírodnom duchu neznamená, že je to uniforma. Naopak. Dajme do toho kus našej tvorivosti, kus nášho ducha. Kto si nevie rady, nech si vezme pruh prírodného plátna o šírke pliec, v strede vystrihne dieru na hlavu a na bokoch buď zošije, alebo zaistí v páse opaskom. Z takéhoto praodevu sa vyvinula košeľa a košelica - šaty. Môžete si ju vopred pripraviť, alebo vyzdobiť. To znamená, že je dobré mať počas pobytu v tábore tradičný alebo novodrevný odev (kroj od slova krojiť) s prvkami od dôb dávnych Slovenov až po miestne slovenské, či iný prírodný odev v súlade so svojou dušou. Niektorí napríklad majú ústroj koreňmi až z paleolitu (jelenicové odevy...), iní pomerne súdobé strihy. Treba myslieť aj na vrchné odevy, keby bola v noci zima. Samozrejme, pri tvorbe a zdobení odevov môžete využiť vlastné videnia. Hostia z iných kultúr môžu prísť v odevoch svojich prírodných kultúr, podobne, ako hostia pestujúci aj iné prírodné kultúry. Pripravený odev je vlastne vstupenkou na Slnovrat, ktorá vám zostane na ďalšie príležitosti. Naše odevy dodávajú našim obradom väčšiu silu a pripravenosť telesná prospieva pripravenosti duchovnej.  

článok: Slnovratové obšívanie

HUDBA: Hudbu na obradoch zabezpečujú ľudia z rodného kruhu, hostia, môžu sa pridať ďalší.

O HUDBE A DUCHU:  VEZMIME SI BUBNY, P͊ŤALY A INÉ NÁSTROJE Z RODNÉHO PRAMEŇA teda slovanské bubny z dutých stromov, p횻aly pôvodných typov, fujary, gajdy a iné u nás zaužívané nástroje. Hostia z iných kultúr samozrejme môžu doniesť nástroje z iných kultúr. Dbajme aj o ducha hudby, aby ladil s podujatím. Tu nájdete najčastejšie spievané SLNOVRATOVÉ PIESNE (pdf)

OBETNÉ: Kto môže, nech podporí podujatie dobrovoľným darom (Na hmotné zabezpečenie, pohonné hmoty zabezpečovacej skupiny, spoločné bezmäsité jedlo v sobotu, ale aj vzdelávacie pomôcky a ďalšie veci.)

ZABEZPEČOVACIA SKUPINA : Kto sa ohlási, môže prísť pomôcť už od štvrtka. (0907740868)

SPOLOČNÁ PRÁCA – SPOLOČNÝ OBRAD: Pri hlavných obradoch je každý súčasťou – nie sú diváci a herci – všetci sme spoločne v obradoch – preto je potrebné sa na to pripraviť – odevom, vnútorným rozpoložením a spoločnou prípravou – príprava obradov, príprava dreva, príprava jedla a čajov, príprava stanoviska (prístrešky, kosenie a hrabanie trávy, kopanie latrín a kompostovej jamy,..), služba v tábore,...  Nech si každý nájde svoje miesto, kde bude nápomocný – nik nech nečaká, že to za neho niekto urobí – je to naša spoločná oslava.

Obradové skupiny – cibria obrady každý deň a zaúčajú nových ľudí.

ODPADKY: Každý zodpovedá za svoje odpadky, aby neboli na očiach a aby si ich každý zobral z tábora so sebou (ani v lese nesmie nič ostať – ani papieriky po ženách) .

Výnimku tvoria prírodne rozložiteľné odpadky, ako ohryzky z jablka alebo odkrojky zo zeleniny, ktoré môžu účastníci dať do rozkladnej jamy vykopanej na určenom mieste.

JEDLO A NÁPOJE: V sobotu popoludní bude pripravené jedlo, aby sme mohli spoločne prijať stravu. Takisto jeden veľký kotol odvaru. Zoberte si preto so sebou misku, lyžicu a hrnček. Na sviatok je možné priniesť si domácu medovinu alebo doma kvasený nápoj (sláviť sa však smie až po hlavných obradoch v sobotu – nie pred ani v sobotu, ani v piatok.

NIE JE POVOLENÉ FOTIŤ A NATÁČAŤ OBRADY,

ale ak oznámi záujemca usporiadateľovi svoj zámer, je možné, že dôjde k dohode a na fotenie, alebo natáčanie a dostane povolenie s tým, že to bude slúžiť aj pre potreby Rodného kruhu a prebehne to v dohodnutom stanovenom rámci. .Seba, svojich priateľov, ktorí o tom vedia a prírodu môžete fotiť mimo hlavných obradov aj bez povolenia. Pravidlo o zákaze nedohodnutého fotenia obradov je v súlade so základnou etikou a autorským zákonom.

DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY: je potrebné nechať v priestore na to vyhradenom.

DOMÁCE ZVIERATÁ: ako psy alebo kone môžu byť v tábore len, pokiaľ sú nahlásené a dohodnuté u usporiadateľa a dodržia sa stanovené podmienky. Zvieratá si musia majitelia zabezpečiť v súlade so základnými pravidlami spoločenského správania, zdravia a bezpečnosti.  Majiteľ alebo správca zvieraťa zodpovedá za základné zdravotné záležitosti i za jeho konanie.

OSLAVY SLNOVRATU S HODOVANÍM

Hodovanie sa začne až po ukončení hlavných obradov, vrátane obradu hodovných rohov. Najprv je teda chvála a obveta svätostí a až potom je prijímanie hodovné. Po hlavných obradoch teda sú povolené domáce kvasené nápoje, ako domáca medovina, domáce vína, domáce pivo a teda nie továrenské výroby. Nie sú povolené nápoje pálené. Požívanie kvasených nápojov s obsahom liehu (alkoholu) pred hlavnými obradmi teda nie je povolené a ani núkanie nie.

TRH potravín, semien, výpestkov, remeselných a umeleckých diel spojených s pôvodnou kultúrou – podľa previdiel Gazdovskej obrody. Na trh teda nepatria továrenské výrobky a tie ani nebudú predvádzané na spôsob reklamy ani v podobe nálepiek, odznakov, zástav a iných továrenských predmetov. Z hľadiska duchovného sú vítané len činnosti a prejavy, ktoré sú v súlade s cieľmi Rodného kruhu.  

Obradoslovie Rodného kruhu a znamenia duchovného rázu sú vítané, ak sú v súlade s pôvodnou, prírodnou kultúrou. Nevítame politické a iné prejavy, ktoré s týmto v súlade nie sú, alebo to priamo ohrozujú.

Všetky tieto opatrenia prijala Rada Rodného kruhu z dôvodu ochrany pôvodnej myšlienky a pôvodného ducha spoločnosti a slúžia na prospech celej veci. Keby v minulosti nedošlo k ťažkostiam, nemuseli by sme vôbec spisovať tieto pravidlá. Je ich možné prispôsobovať potrebám a to na sneme Rodného kruhu, alebo na rozprave, ktorá je na to určená v oznámenom čase. Vtedy tieto opatrenia možno pripomienkovať, žiadať, vysvetliť, alebo upresniť.

Spojenie: 0907 740 868

Zmeny možné

 

 

 

 foto: Martin Kelečeni 2013

----------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                              

ODPOVEĎ NA OHLASY OHĽADOM ODEVU NA SLNOVRATE TU

 
 
 
Slnko, moje slnko
 
Novodrevná slnovratová pieseň,
Žiarislav 21.6.12
 
Slnko, moje Slnko,
svetlo v duši spusti,
bez teba by bol svet
temný, chladný, pustý.
 
Slnko, moje Slnko,
v tebe moja viera,
v tebe srcdo moje,
brána Všehomiera.
 
Slnko, moje Slnko,
a pod tebou voda,
ty si moja sila
i moja sloboda.

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                  foto Ladomíra 2013

články a obrázky z minulých rokov:

31.7.22 -  Slnovratové ozveny ´22 - obrazové svedectvo

3.8.22 - Slnovraty ožívajú - reportáž

22.6.22 - Obroda a Slnovraty – ako sa to začalo

29.6.21 - Letný slnovrat ’21 – píšeme svoje dejiny

23.6.20 - Slnovrat neprekazila ani korona, ani dážď

15.6.20 - Slnovrat 20 pri Krupine – lúka ako z rozprávky

12.7.19 - Slnovratové obrazy r.19 - snímky Ďuro Shelley

29.7.19 Slnovrat 19 – veď veď nás! - snímky Jaro Pavliga

13.6.19 Slnovrat roku 19 už je za dverami – na obvyklom mieste nad Poliankami

 

pdf: Piesne slnovratové - súbor piesní, ktoré sa spievajú na našich oslavách

 

video: Letný Slnovrat - Najväčší sviatok Slovenov - Tuto je krátky film - obrazová obvetina Jaroslava Pavligu pred 20. veľkými Slávnostiami Letného Slnovratu.

 

Deň, ktorý sa nekončí – oslavy Letného slnovratu 2018 - svedectvo

21.9.17 V ZNAMENÍ SILY SLNKA -Slnovrat r. 17 obrazové a slovné svedectvo

23.6.17 Slnovratové obšívanie

29.6.16 Slnovrat 2016 – od večera do rána – v obrazoch

2.6.17 SPOMIENKA na LETNÝ SLNOVRAT roku 16 – očami účastníkov

24.6.15 Oslavy Letného slnovratu 2015 - obrazová reportហ- Ladomíra

25.6.15 Slnovrat v rodnom kruhu bytostí a hostí - KEĎ SLNKO NEZAPADÁ...  Svedectvo z Letného slnovratu 2015

PREŽIME SLNEČNÝ ZÁZRAK - 20. vedomý slnovrat - 20 rokov šírenia vedomeckého učenia - Žiarislav povedá (2015)

Slovanské ohne - príbeh Martina Slivku 2015 (eng sub) - dokumentárny film Evy Čarnogurskej

7.7.14  Oslavy letného slnovratu - sila, duch, zima, nebo, vietor a teplo v duši - Peter Miler

28.6.14 SLNOVRAT 2014 - obrazová reportáž

19.6.14 O OHNI a SLNOVRATE - Ukážka z práve vydávanej knihy "Návrat Slovenov v duchu a slove"  - už je v tlačiarni

18.6.14 Spojme sa s duchom slnečným! Šestnásty krát veľký celoslovenský Slnovrat!

Záznam z 18.6.14 - Rodná cesta - O Letnom SLNOVRATE - prevziať

10.7.13 Slnovratové pohľady -  foto - Martin Kelečeni

 

27.6.13 Opäť sme sa zišli - LETNÝ SLNOVRAT r.13 v obrazoch

 

17.7.12 KOLO 4 VATIER - svedectvo Letného slnovratu Rodného kruhu 2012 - Ďuro Shelley

 

3.7.12 Cez vysokú vatru skoč, daj si pozor na vrkoč - zachytil Jozef Majerský - obrazové svedectvo z letného slnovratu r.12

 

28.6.12 Obrazové svedectvo - LETNÝ SLNOVRAT Rodného kruhu r.2012 - foto MANÍK

 

21.6.12  SLNKO V DUŠI - svetlo našej kultúry

 

19.6.12 Pred Letným Slnovratom 2012 NAŠE VYZNANIE JE VEDOMÉ!

 

19.6.12 Oslavy Letného Slnovratu

 

11.6.12 Pôst, práca, obrady a oslavy JE ČAS SLNOVRATU

21.4.12 ZAKAZUJE NÁM ŠTÁT SLÁVENIE SLNEČNÉHO SVIATKU?
22.12.11 Všetci sme postihnutí rušnou civilizáciou, ale POKOJ V DUŠI JE NA DOSAH

SLNOVRAT ROKU 11 - obrazové svedectvo  zachytil Ďurino Shelley

27.6.11 VAJANO r.11: Malo liať a takmer mrznúť. Svarog žičil, Perún nezlial a vetrom sme odolali - NA CISÁRSKEJ HOLI VZPANULI V RASTÚCEJ SILE SLNOVRATOVÉ VATRY

11.5.11 Štyri vatry na Slnovrat - článok z Trnavského hlasu TU

Už vystúpime na horu, kde spravíme si útulky - K LETNÉMU SLNOVRATU ROKU 11 TU

Pozrite pravzory z rodného duchovna ČO SI VYŠIŤ NA KOŠELU? TU

Továreň je uniforma. Duša má svoj odev - Na Slnovrat vo vlastnej košeli TU

foto: Ladomíra

                                                                                                                                                                                   foto: Martin Kelečeni 2013

SLNKO

Sú veci medzi nebom a zemou, ktoré sa nedajú inak, ako zažiť, aby sme o nich mali pojem. Najväčšie stretnutie a sviatok v roku je pre mnohých práve takáto vec.

Sú veci, ktoré sa nedajú kúpiť. Sú predstavenia, kde herec nie je herec a je súčasne aj divákom, takže nieto ani hercov, ani divákov. Je len k duchu obrat - obrad. Sú stretnutia, na ktoré sa nezabúda. Stretnutia nielen človeka s ľuďmi, stretnutia ľudí s divmi, s čarom, s tajomnom.

Sú zvyky, ktoré nie sú zvykmi. Sú obrady, ktoré nie sú obradmi. Je duchovno, ktoré je živé. Sú podujatia, ktoré nepotrebujú granty a razítka. Duchovné povstanie, ktoré spočíva v stretnutí, alebo splynutí so silou slnka, so silou vesmíru, so silou života....    čítaj viac TU

SLNOVRAT – PERÚN NAS PODRŽAL - svedectvo z roku 10 TU

OHLASY a pozdravy zo Slnovratu TU

Ako bolo na Slnovrat roku 9 TU
 úvodník r.9 TU
staršie články o Slnovrate TU
obrázky - 2006 TU, 2008 TU a 2008 TU, 2009 TU, 2010 TU

                   domáca stránka  podujatia  |  hudba   |  obrázky  |  spojenia  |  Cesta koncovky | English pages